30 Mei 2016
DSC_0621

Hanging baskets hebben 2 á 3 maal per week verzorging nodig

Dit jaar experimenteert de dorpsstyliste met een waterreservoir onderaan een bloempot waar de beplanting is opgekweekt. Heel veel mensen denken dat je dan minder vaak water hoeft te geven. Als het warm weer is met veel wind, dan moeten ook deze planten met waterreservoir om de twee dagen water hebben. Maar als het wat koeler is (beneden de 17 graden), dan is tweemaal per week voldoende. Een nieuwe proef is dat de dorpsstyliste experimenteert met speciale voeding voor hanging basket beplanting. Eenmaal per week wordt de voeding gemengd in water.

Het resultaat kunt u zien op de foto’s, maar neem vooral deze voorjaars- en zomerperiode een kijkje op It Skil/Hemmemaplein (9041 BD/13). Er is hier overal parkeergelegenheid. De hanging baskets bruisen, Berltsum bruist!

30 Mei 2016
DSC_0616

Hanging baskets volop in bloei

Dit is het vierde seizoen dat de dorpsstyliste de prachtige hanging baskets onderhoudt. De drie grootste lichtmasten van Berltsum recht tegenover de discotheken zijn met de hanging baskets weer rijkelijk gevuld met kleurrijke beplanting. ESV maakte de roestvrij-stalen opstelling en Rob’s Centrum leverde de mooie grote bloempotten die de originele kleuren nog hebben t.o.v. 2013. Ook de jeugd heeft respect voor de mooie opstelling, mijn complimenten! Zelfs de nieuwe tuin aan het Hemmemaplein aangelegd in 2015 blijft keurig in vorm zonder dat planten beschadigen. Het is veel fleuriger en kleuriger geworden op It Skil. Aanwonenden en bedrijven onderhouden hun eigen voortuin of terrein. En de trottoirs blijven schoon. Voor dorpsbewoners is het nu een aangenamere plek geworden om te wandelen en te fietsen. In combinatie met het nieuwe terras bij Anytime zijn It Skil en het Hemmemaplein weer een plaatje!

27 Mei 2016
DSC_0613

Veel aandacht voor dorpen en landschap in Menameradiel, NIEUW: Beleeftocht!

Toeristen die door Menameradiel fietsen merken steeds vaker op dat er veel aandacht aan de woningen en voortuinen worden besteed. Ook eind mei waren er twee toeristen uit Haulerwijk die opmerkten dat alles er verzorgd uitziet. Daarin onderscheid Menameradiel zich van andere gemeentes in Fryslân. Zelfs de huursector is qua ruimtelijke uitstraling op de openbare ruimte en particulier terrein vrijwel niet te onderscheiden zijn van de koopsector in sommige andere gemeentes. Dat is ook de insteek van de dorpsstyliste dat openbare ruimte en particulier terrein er verzorgd uit moeten zien ter bevordering van de leefbaarheid en de verkoopbaarheid van de woningen. Veel bewoners en bedrijven besteden veel tijd aan eigen woning en terrein om alles er zo perfect mogelijk uit te laten zien en daar zijn we trots op! In Menameradiel maken we op dit punt het grote verschil in alle dorpen (overal) en het open landschap. Burgers melden gebreken aan de gemeente en door een goed onderhoudsplan in de openbare ruimte ziet vrijwel alles er verzorgd uit. Aan de Buorren in Berltsum wordt achter de schermen ook gewerkt om tot concrete plannen te komen.Kunstschilder Janneke Slot is ook een liefhebber van het fraaie en verzorgde landschap. Als professioneel schilder maakt ze op de schildersezel het mooie landschap bij de Moddergatsreed. Steeds meer toeristen maken foto’s van fraaie impressies van straatbeelden en het open landschap.

Op zaterdag 25 juni organiseert de dorpsstyliste een beleeftocht door Menameradiel door de dorpen Berltsum, Slappeterp en Menaam. Voor de eerste keer staat de beleeftuin aan de Wiersterdyk 6A in Berltsum open. Maar ook de de bijzondere tuinen van Arjan Zeinstra, Tsjerkestrjitte 4, Sjoerdtje Quarré, Foareker 1 en Haaye Post, Ir. van der Slikkeleane 7A, Theetuin Slappeterp en Fam. Lautenbach/Dykstrastate, Bitgumerdyk 24 te Menaam zijn deze dag opengesteld. Op de fiets genieten van de mooiste tuinen en indrukken opdoen van mooie gezichtspunten. De fietstocht voert ook door de Moddergatsreed. De start is bij Anytime tussen 11.00-13.00 uur bij It Skil en hier is de start èn de route gratis verkrijgbaarl De fietstocht is 14 kilometer en deelname is voor eigen risico. Deze unieke fietstocht wordt mogelijk gemaakt door de Fietsersbond en Losse Fearren. De komende weken meer op deze website, berlikum.com, Op ‘e Roaster en andere regiobladen. Noteer in uw agenda: zaterdag 25 juni van 11.00-16.00 uur Beleeftocht op de fiets door Menameradiel.

 

 

01 Mei 2016
DSC_0483

Plaatnaamborden zijn geen kapstokken

In veel dorpen waar de dorpsstyliste komt, wordt vooraf door dorpsbelangen gevraagd extra op de entrees te letten. Met name de plaatsnaamborden en alles wat erop geplakt of aangehangen wordt, geeft bij veel dorpen een rommelige aanblik. Het sluipt door de tand des tijds er in. Een sticker voor het dorpswebsite-adres of een wijziging ervan wordt op het plaatsnaambord geplakt. Een sticker van een bekend evenement of een bepaalde speciale nominatie of een fair-trade aanduiding etc. Allemaal aanduidingen op het plaatsnaambord bij de entree met een rommelig aanzicht. In combinatie dat de plaatsnaamborden vies, bekrast zijn of scheef hangen, zien veel entrees er verwaarloosd uit. Plaatsnaamborden hebben als functie dat de bestuurder weet hoe snel en welk dorp binnengereden wordt. Dus plaatsnaamborden zijn geen kapstokken. Veel plaatsnaamborden of onderdelen ervan zijn nodig aan vervanging toe. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in alle 69 dorpen de plaatsnaamborden vervangen begin 2015, nadat de dorpsstyliste in Burgwerd en Gaastmeer/Lytse Gaastmeer was geweest.Tegelijkertijd heeft de gemeente Súdwest-Fryslân aan één kant een plaatsnaambord gezet en het 60-kilometerbord aan de andere kant van de rijbaan geplaatst. Door de 30- en 60-kilometersnelheid heeft de bestuurder van motorrijvoertuigen ruim de tijd om te lezen welke plaatsnaam binnengereden wordt. Twee plaatsnaamborden aan beide kanten waren gelet op de snelheid niet meer nodig en de kosten kunnen gehalveerd worden voor gemeentes op dure plaatsnaamborden, zo besliste de gemeente Súdwest-Fryslân. Door deze investering zijn alle entrees aanzienlijk verbeterd.

De oplossing van verrommeling wordt in verschillende dorpen al met succes toegepast o.a. in Gaastmeer en Oldeholtpade. Een aparte opstelling dichtbij het plaatsnaambord op de openbare ruimte geplaatst wordt. Voor het plaatsen van een dergelijke opstelling moet wel toestemming bij het gemeentebestuur gevraagd worden. Dus als de aparte mededelingen op een stevige opstelling te lezen zijn in de nabijheid van het plaatsnaambord, dan zullen rommelige aanblikken op dorpen verdwijnen en keurige entrees verschijnen. Hoe is de entree in uw dorp of stad?