Mijn Aanpak

In de meeste gevallen geeft de dorpsstyliste een presentatie op de jaarvergadering van dorpsbelangen/plaatselijk belang. De dorpsstyliste neemt de punten van het bestuur mee tijdens de foto-opnames, maar ik word het meest gevraagd voor een onafhankelijke blik. Na de presentatie kijken bewoners en bestuur vaak heel anders tegen hun eigen dorp aan, maar er zijn ook nieuwe inzichten gekomen om bepaalde zaken op een andere wijze of zaken die nooit de aandacht kregen op te pakken. Waar let de dorpsstyliste op als ze uitgenodigd wordt bij een presentatie?

-De entrees van het dorp

-De bomenstructuur en struiken in openbare ruimte

-Kwaliteit wegen, fiets- en voetpaden

-Inrichting plantenborders en de mogelijkheden tot meer biodiversiteit

-De veiligheid in het dorp zoals inrichting kruispunten

-Handige algemene tips voor voortuin inrichting en erfafscheiding

-Beeldbepalende locaties

-De verkeersborden en onderhoud kunstwerken zoals bruggen

-Ideeën om het dorp een meerwaarde te geven, vooral met groenvoorziening

 

 

Het hoofddoel van de presentaties is om het aanzicht van uw dorp te verbeteren en een stimulans te geven dat bepaalde punten er heel fraai uitzien vanaf de openbare ruimte. De presentatie duurt per avond 30 á 40 minuten en na afloop kunnen de aanwezigen vragen stellen.

Benieuwd geworden?

Neem meteen contact met ons op!

De voordelen van de dorpstyliste:
  De hoogste beeldkwaliteit voor uw dorp
  Een gezellige, informatieve avond voor een lage prijs
  Deskundig, onafhankelijk advies zonder verplichtingen

Contact


+
Verbeterplannen


+
Positieve reacties


m2
Opgewaardeerd


+
Dorpsbelangen

Werkzaam in de volgende gemeenten

In alle jaren met ervaring werken wij samen met : 

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6