03 Jun 2022
DSC_0364 - kopie

Doe mee aan de Boer-Burger Fietstocht op 16 juli 2022

Al maandenlang zijn de voorbereidingen in volle gang voor de Boer-Burger Fietstocht en zaterdag 16 juli is het zover! Doel van de recreatieve fietstocht is om de burger kennis te laten maken op het erf van de boer door te fietsen door de mooiste landschappen van Waadhoeke. Drie veeteeltbedrijven en drie akkerbouwbedrijven doen er aan mee en starten om 11.00 uur. Ook de overige locaties zijn heel bijzonder om tijdens de fietroute te bezoeken. Er wordt volop opgeruimd, gepoetst en alle deelnemers zijn er helemaal klaar voor! Op veel locaties zijn heerlijke hapjes en drankjes te proeven. Onderweg zullen de fietsers vermaakt worden met twee acteurs. Josse Pietersma doet zijn act als boer op een voor-middeleeuwse terp in Minnertsga en Hein Jaap Hilarides zal zijn optreden verzorgen tussen de aardappelen in Menaam. De fietsdeelnemers kunnen op elf locaties starten, waar alle fietsers een gedetailleerde fietsroute ontvangen. De fietsroute is 30 kilometer, met de klok mee of tegen de klok in dat bepaalt de fietser zelf. Zelf de fietsroute inkorten is ook mogelijk. Ook zijn er extra sanitaire mogelijkheden onderweg. Iedereen kan dus meedoen! Met koffie/thee kan gestart worden op de locaties Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Dykstra State te Menaam en Loonbedrijf Joostema, Minnertsga. Alle deelnemers sluiten hun posten tegelijk om 17.00 uur. Deze fietstocht is mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns, gemeente Waadhoeke, LTO, de Fietsersbond, Campina, A-Ware en Rustpunt Moundersplak, Dronryp. De deelname is gratis. Proef de sfeer van het platteland en doe mee aan deze unieke fietstocht.

De deelnemers, op alle locaties is een gratis, gedetailleerde fietsroute:

 1. Dykstra State, Bitgumerdyk 24, MENAAM, streekboerderij met Hilly Lautenbach als foodspecialist die heerlijke zelfgemaakte hapjes van streekproducten maakt. Proef! Koffie/thee en koek
 2. Akkerbouwer Grijpma, Berltsumerdyk 64, MENAAM, uitleg over verbouw aardappelen en met een kort optreden tussen de aardappelen van Hein Jaap Hilarides.
 3. Fam. De Vries, Kleaster Anjum 1, BERLTSUM, boerderijtuin bezichtigen en paarden met jonge veulens.
 4. Fam. De Jong, Kleaster Anjum 19. BERLTSUM, Verbouw aardappelen en overige gewassen, A-Ware producten proeven zoals kaas en drinkyoghurt.
 5. Koeien weiden in het land bij boer Harry Hofstra, Kleasterdyk 18, SLAPPETERP.
 6. R. Joostema, Miedleane 5A, MINNERTSGA met Josse Pietersma als boer op een voor-middeleeuwse terp in Minnertsga, cultuurhistorisch erfgoed
 7. Loonbedrijf Joostema, Moaie Peal 1, MINNERTSGA, bezichten loon- en akkerbouwbedrijf, rondleiding. Koffie/thee met cake/koek.
 8. Veehouderijbedrijf Visser, Hegedyk 28-A, WIER, met proefproducten van Campina, rondleiding van de boeren
 9. Beleeftuinen van Joostema, Wiersterdyk 6A, BERLTSUM, bezichtiging tuinen
 10. Veehouderijbedrijf Nieuwhof, Lúnsterwei 5, SINT JACOBIPAROCHIE, met proefproducten van Campina
 11. Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Bûtenpôle 11A, BERLTSUM, rondleiding, koffie/thee en koek/cake.

 

16 Mei 2022
DSC_0230

Beleeftuinen van Joostema open vanaf 20 mei 2022!

In het voorjaar en de zomerperiode 2022 zijn de Beleeftuinen van Joostema (10.000 m²) in Berltsum weer open! Met een groep of met z’n tweeën is het een heel gezellig idee om de Beleeftuinen van Joostema te bezoeken. Vele groepen van bijvoorbeeld Vrouwen van Nu, tuinclubs, vriendinnen, reünies gingen u voor! Er is een overtuin en aan de andere kant van de weg van de woning met een omliggende tuin en een strook vol met struiken en stinsenplanten in het weiland. Volop variatie met vogelsoorten, schapen en kippen! In de overtuin is een prachtige Engelse border met unieke iepen- en beukenhagen. Opvallend zijn de twaalf leiperen en andere boomsoorten die de overtuin sieren. Een uniek bouwwerk is de pergola, groots in de opzet, maar vooral indrukwekkend hoe de beplanting na twee jaar al aanslaat. Blauwe regen, clematis, rode en witte rozen, druiven, de trompetbloem en de kamperfoelie. Het wordt nog mooier door de onderbeplanting in veel variaties in kleur en biodiversiteit. Rondom de woning ligt een tuin van ruim 25 jaar. De basis is nog hetzelfde. Uitzonderlijk mooi zijn ook hier de bouwwerken, passend op de kavel, mooie zichtlijnen in het landschap en de directe omgeving. De lange strook in het weiland staat vol met een hoge mate van biodiversiteit aan struiken. Nieuw zijn de witte smeerwortels die een prachtige bodembedekker is onder de struiken en goed gedijen op de klei. Nooit meer schoffelen onder de struiken, een tip voor u? In de achterste border met inheemse struiken staan stinzenplanten die in 2022 geplant zijn. En wilt u zien hoe een bijenhotel op de juiste plek geplaatst is en waarom? Dan ziet u in de Beleeftuinen van Joostema met het resultaat. Of meer informatie over een duurzame compostbult en zo weinig mogelijk groen en takjes afvoeren? Doe ideeën op in de Beleeftuinen van Joostema! Alle tuinen zijn goed toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Op het grote terras is ruimte voor een kopje koffie of thee. Nieuw is de prachtige design bloemenbak op het terras waar u heerlijk kunt genieten! Herkent u de beplanting in deze bloemenbak? Bezoek met koffie/thee de Beleeftuinen van Joostema inclusief begeleiding van plm. 1,5 uur kost € 5,- per persoon. Alles is op ruime afstand te bekijken en er is uiteraard tijd voor vragen. Bezoekt u alleen de Beleeftuinen van Joostema, dan is de prijs € 4,- per persoon. Van harte welkom op de Wiersterdyk 6A, 9041 VL  BERLTSUM (FRYSLÂN), telefoon 0518-462542, uitsluitend op afspraak.

01 Mrt 2020
DSC_0009

Hoe is de entree van uw dorp?

Een punt waar veel dorpsbelangen naar vragen is om de entrees aantrekkelijker in te richten. De dorpsstyliste kijkt goed naar het aantal verkeersbewegingen, de staat van onderhoud van de bebording en waar verbeteringen ter plekke nodig zijn. Veel punten lijken op het oog heel makkelijk zichtbaar wat er ontbreekt. Maar soms is het ook de situatie ingewikkelder en moet er qua vormgeving en beplanting veranderingen aangebracht worden voor een veilige en aantrekkelijke entree. Informeer naar de dorpsstyliste voor een lezing op de jaarvergadering van dorpsbelangen. U zal verrast zijn van de nieuwe en betaalbare oplossingen die voor uw dorp mogelijk kunnen zijn.

28 Okt 2019
DSC_0112

Keuze gekleurde borders (financieel) beter dan grasperken

De dorpsstyliste kijkt bij elke rondgang in het dorp ook naar de keuze van beplanting in de borders en hoe de kwaliteit van onderhoud is. Is er gekozen voor gras of voor gekleurde borders met beplanting of struiken van 30-50 cm hoogte. In zijn algemeenheid verminderen de laaggroen borders de snelheid van het gemotoriseerde voertuigen en dat is een veelgehoorde klacht van dorpsbewoners als de dorpsstyliste langskomt. Bij de keuze van gras moeten gemeentes wekelijks maaien en het onderhoud kost veel meer.

De gemeente Waadhoeke heeft overal een strak onderhoudsplan voor met universele beplanting en mooi gekleurde struiken en beplanting. Willen burgers het luxer aankleden, dan stelt de gemeente voor de beplanting eenmalig budget beschikbaar en burgers onderhouden de borders zelf. Als de burgers het zelf niet meer willen onderhouden, dan vult de gemeente de borders weer met hoogwaardige, universele beplanting in de openbare ruimte. In alle andere gevallen onderhoudt de gemeente de groene en gekleurde borders met strakke schoffelschema’s. Maar ook de maaimachines komen op vaste dagen éénmaal per week langs om hun toerbeurt te doen. De dorpsstyliste komt tot de conclusie dat burgerinitiatieven soms/vaak te hoog worden ingeschat om zelf beplanting in de borders te doen in hun en deze te onderhouden. Het is vaak gebleken dat na een bepaalde periode de tuiniers genoeg krijgen van schoffelen, sommigen gaan verhuizen, tuiniers raken ziek etc. Bovendien is de gemeente Waadhoeke van mening dat het schoffelwerk in de openbare ruimte gebeurt uit het ‘WOZ-pakket’. Meldingen over te veel onkruid bijvoorbeeld kunnen burgers kwijt op de website, via de telefoniste of aan de balie. De gemeente maakt dan werk van de melding om deze binnen een redelijke termijn op te lossen. Burgers kunnen beter elkaar helpen en stimuleren met de eigen tuin, dan een toevoeging leveren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers die uit warme landen komen en nog nooit geschoffeld hebben.

Hieronder fraaie borders gevuld met potentilla’s die geplant zijn in het najaar 2016. Het zijn ijzersterke planten en na drie seizoenen heeft de gemeente Waadhoeke totaal geen schoffelwerk meer, het gras hoeft niet gemaaid te worden, het bespaart flink aan onderhoudskosten en bovendien is er van mei t/m oktober sprake van gekleurde borders. Veel dorpsbelangen dromen dat de omgeschoffelde kleurborders in grasperken weer worden vervangen door kleur en fleur.

Hieronder de foto’s aan de Fûgelsang in Berltsum met mooie potentilla’s die domineren: leefbaar, mooi, kleurig en fleurig! Ook stimulerend voor de voortuinen.

DSC_0101DSC_0099

 

10 Okt 2019
020

Openbare ruimte inrichten en onderhouden – een vak apart

De openbare ruimte onderhouden is een vak apart. Het is ruimte die gedeeld wordt met anderen. Voor alle weggebruikers: wandelaars, fietsers, auto’s, vrachtverkeer, landouwverkeer etc.  Zowel voor de wegen als het groen hebben gemeentes een onderhoudsplan. De gemeente Waadhoeke is per 1-1-2018 tot stand gekomen uit de voormalige gemeentes Menameradiel, Het Bildt, vier dorpen uit Littenseradiel en Franekeradeel. Veel lijkt hetzelfde te zijn dan voorheen: het schoffelen van de borders, het onderhouden van de iepen door deze bomen tijdig te snoeien, het grasmaaien en het onderhoud van wegen. De voormalige gemeente Menameradiel (toenmalige gemeente van de dorpsstyliste) was een uitgesproken groene gemeente met kleurrijke borders waar gedegen onderhoud in de openbare ruimte zeer belangrijk was. Na de fusie wil het nieuwe gemeentebestuur en gemeenteraad “Dichtbij en actief besturen”. Het onderhoud van de openbare ruimte is één van de belangrijke zaken die bewoners “van dichtbij” objectief waarnemen, beleven en waarderen. In mijn optiek doet de gemeente Waadhoeke veel voor de burgers/bedrijven om de openbare ruimte er verzorgd uit te laten zien.

De iepen worden elk seizoen een paar maal per jaar opgesnoeid (foto 1). De gemeente Waadhoeke heeft een goede visie van aanplant van bomen. Sommige gemeentes in Fryslân, met name Súdwest-Fryslân denken dat wanneer er zes bomen geplant worden, er meteen een bosachtig karakter ontstaat die het open landschap verstoort. Maar dat is onjuist. Bomen geven hoogte in het landschap, geven variatie en allure in het landschap, vangen wind voor fietsers, bevordert het beeld van een toeristische omgeving en last-but-not-at-least vangen bomen CO² op. Bovendien hoeft een landschap er niet ‘precies hetzelfde’ uit te zien als 50 jaar geleden en als je zes bomen op een afstand van elk 6 á 8 meter aanplant, ontstaat er niet meteen een bos, maar er is nog duidelijk sprake van een open landschap! De dorpsstyliste heeft een onafhankelijke blik op bomen in uw dorp. De bomen hebben onderhoud nodig, maar ook fietspaden en wegen (zie foto’s 2 en 3). Maar ook kunstwerken zoals bruggen krijgen in de gemeente Waadhoeke periodiek een schoonmaakbeurt (foto 4). De dorpsstyliste kijkt met een onafhankelijke blik naar uw dorp en geeft vrijblijvende adviezen aan de hand van suggesties uit de dorpsvisies.

In Menaam aan de Bitgumerdyk is een ideaal straatbeeld gefotografeerd waarbij het hooggroen (de bomen) en laaggroen (lage struiken) de verkeerssnelheid afremt (foto 5). Bij lage grasperken rijden de auto’s sneller door uw dorp. Goede voorbeelden die toegepast zijn van hoog- en laaggroen, zijn ook in Franeker toegepast bij de Leeuwarderweg en de Hertog van Saxenlaan. Ook in dorpen door heel Fryslân zouden dergelijke weginrichtingen veel beter toegepast kunnen worden om het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) naar beneden te halen.

Het causaal verband tussen de aanplant van groen in de openbare ruimte met biodiversiteit, het terugdringen van de verkeerssnelheid om daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen breng ik graag onder de aandacht bij presentaties van dorpsbelangen. Maar ook andere onderhoudszaken die in het belang zijn voor goed en gedegen onderhoud van uw dorp om daarmee uw straat te upgraden. De dorpsstyliste komt graag bij u langs op de jaarvergadering van dorpsbelangen met aansprekende exemplarische voorbeelden!

Interesse voor de dorpsstyliste als gastspreker bij de vergadering van dorpsbelangen? Neem telefonisch contact met mij op: 0518-462542.

DSC_0384 De gemeente houdt de borders bij en snoeit de iepen een paar keer per jaar van onderen bij.

DSC_0021 De graskanten worden aan fiets- en wandelpaden rechtgesneden. Dit voor een mooi aanzicht van de gemeente

DSC_0020 Het gras’afval’ wordt tegelijk meegenomen met het hekkelafval in november door loonwerkers, zie plaat hierboven.

DSC_0148 De bruggen en verkeersborden worden periodiek gepoetst

DSC_0500 Een goed verzorgde openbare ruimte met bomen en laaggroen, remt in zijn algemeenheid de verkeerssnelheid af

Foto: Bitgumerdyk, Menaam

 

10 Okt 2019
Een mooie zichtlijn van de tuin van de dorpsstyliste

Zaterdag 25 juni 2016: Beleeftocht op de fiets

Voor het eerst organiseert de dorpsstyliste op zaterdag 25 juni 2016 een gratis beleeftocht op de fiets langs de zes mooiste tuinen in Berltsum, Slappeterp en Menaam. Laat u verrassen door een grote verscheidenheid aan siertuinen, fruitbomen, moestuinen en het kassengebied, verscheidenheid aan landschappen en uitzichtpunten en het Hemmemapark (5 hectare). De fietstocht is plm. 15 kilometer en bij elke tuin ontvangt u een stempel. Na afloop ontvangt u een prachtige medaille van de Fietsersbond met een streekproduct.

De fietstocht start tussen 11.00 en 13.00 uur bij Anytime, It Skil 13 in Berltsum (9041 BW) en hier haalt u de routebeschrijving en de stempelkaart op. Als u van ver komt, dan kunt u hier de auto met uw eigen fiets parkeren. De eindtijd is 17.00 uur. Daarna voert de fietstocht langs het unieke Hemmemapark, een grote diversiteit aan landschappen en zes mooiste tuinen met prachtige uitzichtpunten. Ook de dorpsstyliste stelt haar siertuinen voor de eerste keer open. Tenslotte gaat de fietstocht door het kassengebied en u fietst weer terug naar It Skil. Doe mee om dit koninklijke deel van Menameradiel te bezichtigen en proef de sfeer van het platteland. De vitale gemeente Menameradiel is een perfecte ideeën-regio om uw voortuin mooi in te richten voor de Culturele Hoofdstad 2018, want veel bewoners hebben groene vingers, zijn echte tuinvormgevers en terreininrichters met de mooiste inpassingen in dorpen en het landschap. Dus ook bewoners uit Leeuwarden zijn van harte welkom voor de mooiste tuinideeën om de eigen tuin op te fleuren. Neem gerust uw picknickspullen mee, want onderweg treft u genoeg picknickbanken in deze plattelandsgemeente. Trainen en opgeven is niet nodig. Kom dus naar de discotheken It Skil met de fiets of auto/fiets op zaterdag 25 juni om te starten voor deze bijzondere beleeftocht tussen 11.00 en 13.00 uur en na afloop ontvangt u een medaille van een streekproduct. Deze fietstocht is mogelijk gemaakt door Losse Fearren en de Fietsersbond Friesland. Actuele info op www.dorpsstyliste.nl Kom in beweging en doe mee aan deze unieke beleeftocht.

Hieke Joostema-Greidanus

Dorpsstyliste

Berltsum

Wat: Beleeftocht op de fiets langs (moes-)tuinen, fruitbomen en landschappen

Wanneer: zaterdag 25 juni van 11.00-13.00 uur starten. Eindtijd: 17.00 uur

Kosten: gratis

Wie: Iedereen met een fiets kan meedoen aan de beleeftocht

Sponsors: Fietsersbond, Losse Fearren

Waar start: Anytime, It Skil 13, 9041 BW  BERLTSUM, hier kunt u gratis de routekaart ophalen

Eindpunt: Bitgumerdyk 24, 9036 VS  MENAAM, hier ontvang je de unieke medaille

Hieke Joostema-Greidanus

Dorpsstyliste en Fietsersbond Menameradiel

Berltsum

 

 

 

25 Sep 2019
DSC_0091

Hoe verkeersveilig is uw dorp?

De meeste dorpsbelangen/plaatselijke belangen nodigen de dorpsstyliste uit en vragen de dorpsstyliste met een onafhankelijke blik foto’s te maken van hun dorp. Maar er zijn ook dorpsbelangen die van te voren foto’s maken van gevaarlijke wegsituaties die de dorpsstyliste kan meenemen in de presentatie. Of punten die in de dorpsvisie staan. In veel gevallen merkt de dorpsstyliste zelf ook zaken op die door dorpsbewoners als heel gewoon worden ervaren, maar met een onafhankelijke blik kijken bewoners vaak heel anders tegen hun dorp aan. De dorpsstyliste heeft 65 dorpen en buurtschappen bezocht van 2011-2019 met lezingen. Soms vallen onder bepaalde dorpsbelangen drie of vier dorpen.

Op de foto in De Hoeve (Weststellingwerf) is te zien dat op de driesprong auto’s standaard de binnenbocht nemen. De witte stip op het wegdek levert verwarring op al zou het gaan om een minirotonde. Automobilisten kiezen daarom standaard voor de binnenbocht. Een tegemoetkomende fietser wordt bijna omver gereden als de rode auto nadert: ‘een bijna-ongeluk’.

In zo’n situatie geeft de dorpsstyliste het advies om een verbeterde wegmarkering aan te brengen en ze toont dit met een exemplarische foto voor dorpsbelangen en gemeente op de jaarvergadering van dorpsbelangen.

Foto bovenkant: driesprong Hoeveweg/Jokweg/Kontermansweg De Hoeve

070

In de gemeente Waadhoeke wordt de gehele driesprong gemarkeerd met een afwijkende kleur en strepen. Hier nemen gemotoriseerde voertuigen niet de binnenbocht en is dus veel verkeersveiliger. De dorpsstyliste heeft voor veel verkeersonveilige situaties wel exemplarische verbeterfoto’s (Foto: Hôfsleane, Berltsum).

 

 

25 Aug 2019
030

Onderhoud voortuinen verdient de aandacht

Veel bewoners gaan zorgvuldig en bewust met het inrichten van de eigen voortuin om. Om daarmee het straatbeeld te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en het is ook bewezen dat in een mooie omgeving de woning sneller verhuurd of verkocht wordt. Versteende voortuinen zijn saai, levert geen bijdrage aan biodiversiteit, en in toenemende mate spelen ook rioleringsproblemen als grote hoeveelheden regenwater naar beneden komen. De dorpsstyliste is veel uitersten tegengekomen door de hele provincie de afgelopen jaren in het onderhoud van voortuinen. Het is veelal ook een dorpscultuur om de voortuinen verzorgd eruit te laten zien. De éne bewoner inspireert de ander. Maar ook dat onverzorgde tuinen die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn, een grote ergernis vormen. Dat is op de foto te zien.

Wonen Noordwest Friesland besteedt veel aandacht om de leefbaarheid en ook de voortuinen van bewoners netjes te houden door goede voorlichting en het beschikbaar stellen van budgetten zoals Losse Fearren, mits huurders hier direct baat bij hebben. Doordat er veel aandacht bij nieuwbouw en bestaande woningen aan de groenaanleg en het onderhoud besteed wordt, heeft dit ook weer invloed op de totale leefbaarheid, de uitstraling van een dorp en de snelheid van het voertuig als deze vertrekt en aankomt in de woonwijk. In het blad Koers, uitgegeven door Wonen Noordwest Friesland worden heel handige tips gegeven om samen de voortuinen als buren op te pakken. Hier volgen heel handige tips:

 Begin een gesprek met uw buren op een moment dat u zelf niet boos bent.

 Probeer een tijdstip te vinden waarop het u en uw buren schikt

 Probeer zo duidelijk en zakelijk mogelijk te verwoorden wat u stoort en waarom

 Luister goed naar het verhaal van uw buren

 Probeer tot afspraken te komen waarin u en uw buren zich kunnen vinden.

 Maak een afspraak dat u bijvoorbeeld na een maand met elkaar afstemt hoe het gaat en of de afspraken werken.

 Komt u er samen met uw buren écht niet uit? Neem dan contact op met Wonen Noordwest Friesland.

Bron: Koers, oktober 2017

De Bewonersraad heeft onder huurders een grote enquete gehouden en er werd het cijfer 6,5 gegeven. Hoe hoog de cijfers in andere gemeentes waren, is niet bekend.

Ook de dorpsstyliste heeft advies gegeven om concrete situaties aan te pakken in samenwerking met gemeentes, Wonen Noordwest Friesland en dorpsbelangen. Maar ook voor een jaarvergadering wordt de kwaliteit van de voortuinen van kopers en huurders meegenomen en de dorpsstyliste komt met concrete oplossingen voor een plan van aanpak van onderen op.

Op de foto is te zien dat er veel rommel ligt. Misschien ontbreekt het vervoer naar de stortplaats of de bewoners weten niet wanneer het grofvuil afgehaald wordt of het blijft erbij qua tijd. Het ontbreken van een duidelijke groene erfafscheiding, geeft ook vaak een sober beeld en levert veel extra ergernissen op dat iedereen zo in de tuin kan kijken vanaf de openbare ruimte. Uit de praktijk blijkt soms ook zoals op de foto te zien is, dat grote opbergruimte in de vorm van een garage ontbreekt. Het blijft natuurlijk ook keuzes maken in het houden en weggooien van roerende goederen, maar als een opslag er niet is met name als er kinderen zijn voor fietsen etc. dan kan dat ook een oplossing zijn. Later is bij deze woning een opbergruimte gebouwd en ook veel rommel opgeruimd, zodat de buurt er weer leefbaar uitzag.

 

30a

Er is een nieuwe opslagruimte gebouwd. De oude trampoline, afgeschreven voertuig en veel overbodige troep zijn afgevoerd. Door de erfafscheiding valt het speelgoed niet meer op voor omwonenden. Ook is de wilde begroeiing weggehaald. Het voetbaldoel op de voorgrond wordt gebruikt voor alle buurtgenoten.

14 Sep 2017
DSC_0555

Wanneer beeldbepalende bomen kappen of snoeien?

In veel dorpen waar ik als dorpsstyliste en gastspreker kom, staan prachtige beeldbepalende bomen. Beeldbepalende bomen sieren dorpen en steden. Maar wanneer moeten ingrepen zoals snoeien en kappen worden gedaan? Voor veel bomen is de levensduur snel te herkennen door dode takken, maar bij een kastanjeboom is dat minder goed te zien. Het is raadzaam bij twijfel externe deskundigheid in te roepen zoals Boomzorg of een hovenier. In Akkrum staan bijvoorbeeld zo’n 10 kastanjebomen om de kerktoren. Dorpsbelangen en gemeente zijn voor de kap naar aanleiding van een rapport dat kap noodzakelijk bleek. Toch blijft een kleine groepering voor het laten staan van beeldbepalende kastanjebomen. Bij de keuze kappen of snoeien van oude bomen moet niet alleen de fraaie stand van de bomen bekeken worden, maar ook de (verkeers-)veiligheid van de medeburgers en de wijze waarop bomen een overlast zijn voor derden. Na de storm van 13 september 2017 was het met de beeldbepalende kastanjeboom in Berltsum in één keer over en uit. Op de dorpswebsite zijn in de beeldbank tientallen foto’s van de gevelde kastanjeboom te zien en de opruimingswerkzaamheden die dit tot gevolg had.

Een beeldbepalende boom in zijn algemeenheid tijdig te snoeien of te kandelaberen is, is daarom van groot belang. Een ingreep doen op beeldbepalende bomen roept bij de vergadering van dorpsbelangen vrijwel altijd dus vragen op. Soms is het kappen van een rij bomen noodzakelijk i.v.m. ouderdom. Bij twijfel kan ook tijdig deskundigheid ingehuurd worden bij beeldbepalende bomen zoals een hovenier of boomzorg, want emoties spelen altijd een rol voor de voorgestelde behandelmethode bij ouderdom. Dergelijke instanties/bedrijven kunnen ook een onafhankelijk rapport opmaken voor advies van kap of snoeiwerk. In Akkrum is dat reeds gebeurd begin 2016, maar de zieke beeldbepalende kastanjebomen stonden er nog met de storm van 13 september 2017. Toch spelen ook veiligheidsaspecten voor het maken van een juiste keuze. Ook om loslatende takken te voorkomen op de weg. Of dat een kastanjeboom in één keer om kan vallen zoals in Berltsum. Het is daarom wenselijk om tijdig advies in te winnen bij twijfel als de bomen ouderdomsverschijnselen vertonen. Ook de onafhankelijke dorpsstyliste met een frisse blik komt graag in uw dorp langs op de jaarvergadering van dorpsbelangen.

In Berltsum viel zeer plotseling een kastanjeboom van circa 30 meter hoogte met de storm van 13 september 2017 middenin de pastorietuin. Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken toen het gevaarte naar beneden kwam. Tuinservice Van Tuinen uit Berltsum heeft een dag later de opruimwerkzaamheden georganiseerd met een grote hijskraan, een stammenversnipperaar, een grote zeecontainer, zeven man personeel met drie boomzagen. De omgevallen kastanjeboom van 160 jaar en een diameter van 130 centimeter is daarom vanaf heden niet meer beeldbepalend richting de Koepelkerk en pastorie in Berltsum. In de hele provincie Fryslân kwamen beeldbepalende bomen naar beneden bij de zeer vroege septemberstorm. Een extra nadeel in september is dat er nog veel bladeren aan de bomen zitten en daardoor ook veel meer windopvang. In Berltsum bogen ook veel beeldbepalende iepen langs doorgaande wegen met complete wortels in zijn geheel uit de grond. Deze iepen die in de openbare ruimte stonden zijn omgezaagd en opgeruimd door de gemeente en zullen herplant worden net als de oktoberstorm in 2013.

In Fryslân staan veel beeldbepalende bomen die een grote meerwaarde vormen voor de (monumentale) omgeving en dat moet ook zo blijven.

Heeft u ook twijfels of vragen over de kwaliteit van beeldbepalende bomen in uw dorp? Neem dan contact met mij op om een avond langs te komen op een jaarvergadering van dorpsbelangen. Graag tot ziens!

30 Aug 2017
DSC_0030

Verkeersveiligheid voor fietser en wandelaar

Losse stoeptegels, randen langs de weg binnen de bebouwde kom of in het buitengebied of bobbels door beworteling van bomen, zijn ook knelpunten die de dorpsstyliste signaleert in uw dorp. Vaak kunnen kleine knelpunten door de gemeente met een werkend digitaal meldingssysteem, via telefoon of mail verholpen worden. Grotere knelpunten vragen meer geld en tijd zoals in de Buorren te Berltsum. Hier waren veel knelpunten voor de fietser en wandelaar voor valgevaar. Door de aanschaf van nieuwe stoepranden, nieuwe straatstenen en bestrating wordt ook de Buorren in Berltsum weer verkeersveilig voor fietser en wandelaar. Vaak worden deze knelpunten bij gemeentes onderschat, maar kleine knelpunten vormen dagelijks een groot gevaar. Daarom is permanent onderhoud in de openbare ruimte van groot belang voor iedereen. Nodig de dorpsstyliste eens uit in uw dorp om ook deze knelpunten bij uw gemeente onder de aandacht te brengen. De dorpsstyliste kijkt met een onafhankelijke blik.