In veel dorpen waar de dorpsstyliste komt, wordt vooraf door dorpsbelangen gevraagd extra op de entrees te letten. Met name de plaatsnaamborden en alles wat erop geplakt of aangehangen wordt, geeft bij veel dorpen een rommelige aanblik. Het sluipt door de tand des tijds er in. Een sticker voor het dorpswebsite-adres of een wijziging ervan wordt op het plaatsnaambord geplakt. Een sticker van een bekend evenement of een bepaalde speciale nominatie of een fair-trade aanduiding etc. Allemaal aanduidingen op het plaatsnaambord bij de entree met een rommelig aanzicht. In combinatie dat de plaatsnaamborden vies, bekrast zijn of scheef hangen, zien veel entrees er verwaarloosd uit. Plaatsnaamborden hebben als functie dat de bestuurder weet hoe snel en welk dorp binnengereden wordt. Dus plaatsnaamborden zijn geen kapstokken. Veel plaatsnaamborden of onderdelen ervan zijn nodig aan vervanging toe. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in alle 69 dorpen de plaatsnaamborden vervangen begin 2015, nadat de dorpsstyliste in Burgwerd en Gaastmeer/Lytse Gaastmeer was geweest.Tegelijkertijd heeft de gemeente Súdwest-Fryslân aan één kant een plaatsnaambord gezet en het 60-kilometerbord aan de andere kant van de rijbaan geplaatst. Door de 30- en 60-kilometersnelheid heeft de bestuurder van motorrijvoertuigen ruim de tijd om te lezen welke plaatsnaam binnengereden wordt. Twee plaatsnaamborden aan beide kanten waren gelet op de snelheid niet meer nodig en de kosten kunnen gehalveerd worden voor gemeentes op dure plaatsnaamborden, zo besliste de gemeente Súdwest-Fryslân. Door deze investering zijn alle entrees aanzienlijk verbeterd.

De oplossing van verrommeling wordt in verschillende dorpen al met succes toegepast o.a. in Gaastmeer en Oldeholtpade. Een aparte opstelling dichtbij het plaatsnaambord op de openbare ruimte geplaatst wordt. Voor het plaatsen van een dergelijke opstelling moet wel toestemming bij het gemeentebestuur gevraagd worden. Dus als de aparte mededelingen op een stevige opstelling te lezen zijn in de nabijheid van het plaatsnaambord, dan zullen rommelige aanblikken op dorpen verdwijnen en keurige entrees verschijnen. Hoe is de entree in uw dorp of stad?