24 Apr 2016
DSC_0031A (2)

Verfraaien boulevard in Akkrum: de brug naar succes voor de Culturele Hoofdstad 2018

Dorpsbelang Akkrum heeft de dorpsstyliste gevraagd om advies te vragen om de boulevard fraaier aan te kleden. De dorpsstyliste heeft als voorbeeld de boulevard in Scheveningen aangehouden om tot een goed en gezellig straatbeeld te komen. De belijningen van de wegen, fietspaden en voetpaden in combinatie met de bankjes die het zicht hebben over het water, bevestigen dat Akkrum een echte boulevard heeft. De boulevard moet alleen wat meer allure krijgen dan nu. Allereerst moet de boulevard grondig schoon gemaakt worden. Vervolgens zou de betonnen rond opgevuld kunnen worden met een muurtje met beplanting erin zoals op de foto staat. Ook kleinere opties zijn mogelijk: losse plantenbakken of ijzeren hangers waar hanging baskets in hangen.

De bedrijven/bewoners zijn al heel actief met beplanting op straat en deze lijn zou doorgezet kunnen worden op de boulevard om een kleurrijke en gezellige omgeving te creëren. Als de bruggen hersteld zijn, zouden ook hanging baskets in potten op de bruggen geplaatst kunnen worden. Voordat de potten met hanging baskets geplaatst worden, zo geldt in zijn algemeenheid, moet er ook een goed onderhoudsplan zijn.

Door de boulevard en de bruggen gezelliger en kleurrijker aan te pakken in de voorjaars- en zomerperiode, kan Akkrum/Nes de brug naar succes voor de toekomst worden. Het zijn vrijblijvende suggesties van de dorpsstyliste.

 

24 Apr 2016
Micro rotonde

Akkrum/Nes: positieve en verbeterpunten

Donderdagavond 21 april bezocht de dorpsstyliste de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum/Nes. Aanwezig waren zeven bestuurders van het Plaatselijk Belang, ca. 30 bewoners, de dorpencoördinator, de wethouder en meerdere raadsleden van de gemeente Heerenveen. Akkrum heeft 3000 inwoners en Nes(H) 1500 inwoners. De vragen van dorpsbelangen waren om naar de entrees te kijken, de boulevard en het parkeerterrein rondom de kerk in het centrum van Akkrum. Aan de boulevard wordt een apart nieuwsitem besteed. In Akkrum is volop toerisme. De winkels, de horeca en de woningen zien er voor wat betreft het gevelaanzicht in Akkrum puntgaaf uit. Ook wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan hoogwaardige aankleding m.b.t. grote bloembakken met een mooie uitstraling waar winkelend publiek, bewoners en toerisme volop van kunnen genieten. Het hele dorp Nes is een nieuw dorp, gebouwd vanaf de jaren ’90. Er is geen oude dorpskern, geen kerk, geen dorpshuis of andere beeldbepalende historische panden. Het is een keurig dorp met uitsluitend nieuwbouw met aan de buitenrand de bekende grijze watertoren en de klokkenstoel. De voortuinen zien er verzorgd uit in Akkrum en Nes. Hier en daar kan aandacht besteed worden aan de erfafscheiding, maar er wordt veel gedaan met groen, heggen en beplanting en weinig schuttingen of stenen voortuinen.

Dorpsbelangen gaat de komende tijd werk maken om de entrees er verzorgd uit te laten zien. Er zijn veel bekraste entreeborden met stickers erop. Maar ook veel overbodige informatie is op de entreeborden geplakt. Dit geeft een rommelige aanblik. Er zijn alternatieven om informatie op een andere manier kwijt te kunnen op speciale bebording. Ook zou er één plaatsnaambord in plaats van twee opstellingen bij de entree kunnen staan. Dit geeft voor de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing, zoals in Súdwest-Fryslân 69 dorpen van nieuwe bebording begin 2015 zijn voorzien: aan één kant een plaatsnaambord. De grote conifeer bij Nes voor de klokkenstoel verhindert het zicht op dit mooie historische bouwwerk. Het parkeerterrein bij de kerk in Akkrum moet ook herzien worden i.v.m. vijf dode kastanjebomen. Deze worden gekapt en daarom vroeg dorpsbelangen naar een herinrichtingsplan. De dorpsstyliste adviseert om de auto’s met beplanting of een heg weg te werken. Ook de aanwezige kwaliteiten voor straatdesign met keurige beplanting bij bewoners/bedrijven zouden door dorpsbelang Akkrum benut kunnen worden bij de herinrichting. Voor bewoners en toeristen moet deze beeldbepalende hoek bij de kerk eruit springen, want dan zullen veel toeristen ook foto’s maken van dit fraaie centrum.

Speciale aandacht krijgt de rotonde van Akkrum (zie foto), voor Friese begrippen de bekendste en meest beklaagde brokkenpiloot. Het probleem is dat de bestuurder van gemotoriseerd en langzaam verkeer slechts één keer door een bordje (80 meter er voor!) wordt geattendeerd dat er een normale rotonde genaderd wordt. Maar éénmaal aangekomen lijkt alles op een wegremmer en alle pijlen ontbreken. Op alle overige micro-rotondes in Nederland staan wel pijlen, zodat iedere bestuurder weet dat je op een rotonde aan komt rijden/bent. In Akkrum ontbreken de pijlen van de juiste rijrichting op de rotonde. Onbekende chauffeurs zien daarom de micro-rotonde aan voor een wegremmer, vooral als het rustig is op de kruising. Toen de kleine auto van de dorpsstyliste over de micro-rotonde reed, gaf het hele voertuig veel ongewenste trillingen en redenen genoeg om direct te stoppen om de banden te controleren. De aanwezige Akkrumers herkenden precies dit probleem en de dorpsstyliste was niet de enige die opgeschrikt werd door deze ongewenste micro-rotonde. Duizenden opgeschrokken automobilisten op deze micro-rotonde gingen de dorpsstyliste voor, aldus de bewoners van Akkrum. Sterker nog: ook buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs deden hun beklag over de micro-rotonde omdat rubberen banden beschadigen en het stenige materiaal veel te hobbelig is voor normaal rijverkeer. Bordjes op de rotonde plaatsen is volgens de voorzitter van dorpsbelangen geen optie, want alle zwaar verkeer (bussen, landbouwverkeer, vrachtverkeer met aanhangers) rijdt over de rotonde zodat die omver gereden worden. De dorpsstyliste adviseert om opnieuw een verkeerskundig bureau naar deze rotonde in Akkrum te laten zien met verkeersoplossingen die gastvriendelijker zijn dan de huidige micro-rotonde. Dit punt krijgt na deze avond opnieuw de aandacht van dorpsbelangen.

De presentatie is heel goed ontvangen bij dorpsbelangen en gemeente. De dorpsstyliste wenst deze actieve dorpen veel succes toe. Oan’t sjen yn Akkrum/Nes!

 

 

02 Apr 2016
DSC_0188

Mooi hoeft niet duur te zijn!

Sommige straten zien er heel schoon uit, andere straten in dorpen (en ook in steden!) zien er uit alsof de ragebol en een klein sopje al jarenlang niet gebruikt zijn. Het schoonhouden van de boeidelen, dakgoten, deuren en kozijnen geeft niet alleen een aantrekkelijke uitstraling op uw woning en in uw straat, maar het is tevens het behoud van het hout- en verfwerk of andere materiaal. Met de ragebol een paar keer per jaar om uw woning en éénmaal per jaar de dakgoten, kozijnen, deuren en boeidelen reinigen geeft al een verzorgde indruk en een aantrekkelijk straatbeeld.

Op de openbare ruimte geldt hetzelfde verhaal: Vieze leuningen van bruggen, verkeersborden, straatnaambordjes, bewegwijzeringsborden, paaltjes, schrikhekken, plaatsnaamborden en lichtmasten kan een straat of dorp enorm vervuilen. Als het in opdracht van de gemeente gereinigd wordt door eigen personeel of een ingehuurd schoonmaakbedrijf, dan geeft dat meteen een verbeterd dorpsaanzicht. Hiervoor betalen bewoners WOZ-belasting. Het is weer voorjaar, dus tijd om een inventarisatie te maken voor een schoonmaakbeurt in uw gemeente op openbaar terrein. In een dorp moet het totaalplaatje kloppen en daar hoort ook de schoonmaak op particulier en openbaar terrein bij. Mooi hoeft niet duur te zijn om effectief te styleren.

Ook de dorpsstyliste doet elk jaar een poging om de boeidelen, deuren, kozijnen en dakgoten schoon te houden, zie foto. Mooi hoeft niet duur te zijn en dat maakt meteen het grote verschil in uw buurt!