De meeste dorpsbelangen/plaatselijke belangen nodigen de dorpsstyliste uit en vragen de dorpsstyliste met een onafhankelijke blik foto’s te maken van hun dorp. Maar er zijn ook dorpsbelangen die van te voren foto’s maken van gevaarlijke wegsituaties die de dorpsstyliste kan meenemen in de presentatie. Of punten die in de dorpsvisie staan. In veel gevallen merkt de dorpsstyliste zelf ook zaken op die door dorpsbewoners als heel gewoon worden ervaren, maar met een onafhankelijke blik kijken bewoners vaak heel anders tegen hun dorp aan. De dorpsstyliste heeft 65 dorpen en buurtschappen bezocht van 2011-2019 met lezingen. Soms vallen onder bepaalde dorpsbelangen drie of vier dorpen.

Op de foto in De Hoeve (Weststellingwerf) is te zien dat op de driesprong auto’s standaard de binnenbocht nemen. De witte stip op het wegdek levert verwarring op al zou het gaan om een minirotonde. Automobilisten kiezen daarom standaard voor de binnenbocht. Een tegemoetkomende fietser wordt bijna omver gereden als de rode auto nadert: ‘een bijna-ongeluk’.

In zo’n situatie geeft de dorpsstyliste het advies om een verbeterde wegmarkering aan te brengen en ze toont dit met een exemplarische foto voor dorpsbelangen en gemeente op de jaarvergadering van dorpsbelangen.

Foto bovenkant: driesprong Hoeveweg/Jokweg/Kontermansweg De Hoeve

070

In de gemeente Waadhoeke wordt de gehele driesprong gemarkeerd met een afwijkende kleur en strepen. Hier nemen gemotoriseerde voertuigen niet de binnenbocht en is dus veel verkeersveiliger. De dorpsstyliste heeft voor veel verkeersonveilige situaties wel exemplarische verbeterfoto’s (Foto: H├┤fsleane, Berltsum).