Toeristen die door Menameradiel fietsen merken steeds vaker op dat er veel aandacht aan de woningen en voortuinen worden besteed. Ook eind mei waren er twee toeristen uit Haulerwijk die opmerkten dat alles er verzorgd uitziet. Daarin onderscheid Menameradiel zich van andere gemeentes in Fryslân. Zelfs de huursector is qua ruimtelijke uitstraling op de openbare ruimte en particulier terrein vrijwel niet te onderscheiden zijn van de koopsector in sommige andere gemeentes. Dat is ook de insteek van de dorpsstyliste dat openbare ruimte en particulier terrein er verzorgd uit moeten zien ter bevordering van de leefbaarheid en de verkoopbaarheid van de woningen. Veel bewoners en bedrijven besteden veel tijd aan eigen woning en terrein om alles er zo perfect mogelijk uit te laten zien en daar zijn we trots op! In Menameradiel maken we op dit punt het grote verschil in alle dorpen (overal) en het open landschap. Burgers melden gebreken aan de gemeente en door een goed onderhoudsplan in de openbare ruimte ziet vrijwel alles er verzorgd uit. Aan de Buorren in Berltsum wordt achter de schermen ook gewerkt om tot concrete plannen te komen.Kunstschilder Janneke Slot is ook een liefhebber van het fraaie en verzorgde landschap. Als professioneel schilder maakt ze op de schildersezel het mooie landschap bij de Moddergatsreed. Steeds meer toeristen maken foto’s van fraaie impressies van straatbeelden en het open landschap.

Op zaterdag 25 juni organiseert de dorpsstyliste een beleeftocht door Menameradiel door de dorpen Berltsum, Slappeterp en Menaam. Voor de eerste keer staat de beleeftuin aan de Wiersterdyk 6A in Berltsum open. Maar ook de de bijzondere tuinen van Arjan Zeinstra, Tsjerkestrjitte 4, Sjoerdtje Quarré, Foareker 1 en Haaye Post, Ir. van der Slikkeleane 7A, Theetuin Slappeterp en Fam. Lautenbach/Dykstrastate, Bitgumerdyk 24 te Menaam zijn deze dag opengesteld. Op de fiets genieten van de mooiste tuinen en indrukken opdoen van mooie gezichtspunten. De fietstocht voert ook door de Moddergatsreed. De start is bij Anytime tussen 11.00-13.00 uur bij It Skil en hier is de start èn de route gratis verkrijgbaarl De fietstocht is 14 kilometer en deelname is voor eigen risico. Deze unieke fietstocht wordt mogelijk gemaakt door de Fietsersbond en Losse Fearren. De komende weken meer op deze website, berlikum.com, Op ‘e Roaster en andere regiobladen. Noteer in uw agenda: zaterdag 25 juni van 11.00-16.00 uur Beleeftocht op de fiets door Menameradiel.