De dorpsstyliste kijkt bij elke rondgang in het dorp ook naar de keuze van beplanting in de borders en hoe de kwaliteit van onderhoud is. Is er gekozen voor gras of voor gekleurde borders met beplanting of struiken van 30-50 cm hoogte. De gemeente Weststellingwerf is een groene gemeente en kiest in overleg met de bewoners voor gekleurde borders die hoogte hebben. In zijn algemeenheid verminderen de laaggroen borders de snelheid van het gemotoriseerde voertuigen en dat is een veelgehoorde klacht van dorpsbewoners als de dorpsstyliste langskomt. Bij de keuze van gras moeten gemeentes wekelijks maaien en het onderhoud kost veel meer.

In de Klaeterlaene in De Hoeve hebben ze gekozen voor drie soorten beplanting in één border. Daar is op zich niets mis mee. Maar er zit in de getoonde border op de grote voorplaat een groot verschil tussen de verschillende beplanting in de openbare ruimte. De voorste beplanting zijn geraniums, die soms te zwak zijn voor gebruik in openbare ruimtes omdat mensen en dieren er doorheen lopen. De verste keuze van deze border is een stekelstruik. Dit is kindonvriendelijk, maar kunnen ook kledingstukken beschadigen van volwassenen. De middelste struiken zijn heel fraai en het meest geschikt voor borders in de openbare ruimte. Ze zijn qua takvorming veel steviger dan de geraniums en hebben een ideale hoogte. Een border gevuld met drie soorten beplanting/struiken levert amper meerwaarde op ten opzichte van één goed gekozen struik of beplanting. Hier in de Klaeterhoeve zou het ook heel mooi, rustig, maar vooral efficiënt in onderhoud èn kindvriendelijk door alleen te kiezen voor de middelste mooie groene struiken. Deze keuze levert ook een heel mooi straatbeeld op bij de fraaie, groene voortuinen van bewoners met vrijwel geen onderhoud. De kwaliteit van de borders in de Klaeterleane is op een goed niveau en de gemeente Weststellingwerf is hierin ook (financieel) stimulerend.

De gemeente Menameradiel heeft overal een strak onderhoudsplan voor met universele beplanting en mooi gekleurde struiken en beplanting. Willen burgers het luxer aankleden, dan stelt de gemeente voor de beplanting eenmalig budget beschikbaar en burgers onderhouden de borders zelf. Als de burgers het zelf niet meer willen onderhouden, dan vult de gemeente de borders weer met hoogwaardige, universele beplanting in de openbare ruimte. In alle andere gevallen onderhoudt de gemeente de groene en gekleurde borders met strakke schoffelschema’s. Maar ook de maaimachines komen op vaste dagen éénmaal per week langs om hun toerbeurt te doen. De dorpsstyliste komt tot de conclusie dat burgerinitiatieven soms/vaak te hoog worden ingeschat om zelf beplanting in de borders te doen in hun en deze te onderhouden. Het is vaak gebleken dat na een bepaalde periode de tuiniers genoeg krijgen van schoffelen, sommigen gaan verhuizen, tuiniers raken ziek etc. Bovendien is de gemeente Menameradiel van mening dat het schoffelwerk in de openbare ruimte gebeurt uit het ‘WOZ-pakket’. Meldingen over te veel onkruid bijvoorbeeld kunnen burgers kwijt op de website, via de telefoniste of aan de balie. De gemeente maakt dan werk van de melding om de melding binnen een redelijke termijn op te lossen. Burgers kunnen beter elkaar helpen en stimuleren, dan een toevoeging leveren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers die uit warme landen komen en nog nooit geschoffeld hebben.

Hieronder fraaie borders gevuld met potentilla’s die geplant zijn in het najaar 2016. Het zijn ijzersterke planten en na drie seizoenen heeft de gemeente Menameradiel totaal geen schoffelwerk meer, het gras hoeft niet gemaaid te worden, het bespaart flink aan onderhoudskosten en bovendien is er van mei t/m oktober sprake van gekleurde borders. Veel dorpsbelangen dromen dat de omgeschoffelde kleurborders in grasperken weer worden vervangen door kleur en fleur. Misschien is dit een goede investering in het Culturele jaar 2018 door heel Fryslân, veel kleur & fleur en een zeer laag onderhoudsplan voor de jaren daarna. Dat is pas slim bekeken! Fryslân zou meteen door deze slimme investeringen er veel fleuriger en kleuriger uitzien op het platteland dan al die saaie grasperken. Een goede combinatie van laag- en hooggroen nodigt uit tot minder hard rijden. De gemeentes Weststellingwerf en Menameradiel besteden veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Hieronder de foto’s aan de Fûgelsang met mooie potentilla’s die domineren: leefbaar, mooi, kleurig en fleurig! Ook stimulerend voor de voortuinen.

DSC_0101DSC_0099