Berltsum

Links : ‘De verpauperde tuin vermindert de waarde van woning en het straatbeeld’.

Rechts: ‘De dorpsstyliste heeft de aanpak van de voortuin georganiseerd samen met de bewoner. Een hele verbetering voor deze markante woning en de buurt’