Het mooi houden van dorpen is een verantwoordelijkheid van burgers, dorpsbelangen, gemeente, bedrijven en de Woningstichting. In veel dorpen waar ik kom weten veel burgers of bestuurders van dorpsbelangen mij als dorpsstyliste te vertellen dat wij goed-af zijn met Wonen Noordwest Friesland. Er wordt veel aandacht besteedt voor het goed op orde houden van de voortuinen en bij vertrek van de huurders wordt de voortuin weer opgefrist. Ook van de binnen- en buitenkant wordt de huurwoning weer netjes gemaakt voor de volgende huurder. Bij nieuwe huurwoningen die gebouwd worden, krijgt de voorkant een keurige haag. Het wordt hierdoor onmogelijk gemaakt om de auto in de voortuin te parkeren of andere grote objecten te stallen die beeldverstorend zijn voor de directe omgeving. Mocht er toch wat speelgoed liggen achter de haag van de (klein-)kinderen, dan verdwijnt dat achter de aangeplante haag. Maar het gaat verder. Door de keurige afwerking van de groene hagen in de hele straat krijgen huurwoningen een veel beter imago. In veel dorpen waar de dorpsstyliste komt, krijgen woonwijken die er minder goed uitzien veel minder gemeentelijke arbeidsuren. Veel onkruid, onverzorgde bomenstructuren of borders en losse stoeptegels om maar even wat voorbeelden te noemen. Ook zullen door dit doorgevoerde groen- en onderhoudsbeleid kopers geen spanningen krijgen door beeldverstorende accessoires in de voortuin of een onverzorgd vooraanzicht.

Door de keurige verzorging en het omhoog tillen van het totale straatbeeld van huur- en koopwoningen zijn de (imago-)verschillen in Noordwest Friesland in de huur- en koopwoningen weggevallen. Wonen Noordwest Friesland loopt hiermee duidelijk voorop in Fryslân. Vaak hoor ik van dorpsbelangen buiten Noordwest Friesland dat ‘die straat van de huurwoningen’ wel extra gestyleerd kan worden. In Noordwest Fryslân is dat verschil weggevallen de afgelopen tien jaar. Er zijn in onze regio natuurlijk huurwoningen met voortuinen die de aandacht verdienen, maar dat geldt uiteraard ook voor koopwoningen. Een extra stimulans voor huurders is dat er verschillende subsidies beschikbaar gesteld worden die de leefbaarheid in de eigen huuromgeving te bevorderen. Het beleid voor een leefbare woonomgeving voor huurders en daardoor ook voor kopers en het hele dorp, verdient permanente aandacht bij Wonen Noordwest Friesland.

Op de foto de Albertina Agnesstraat in Sint Annaparochie met keurige groene hagen die de gebouwde huurwoningen ook na vijf jaar een enorme facelift geven. Een perfect straatbeeld.