Losse stoeptegels, randen langs de weg binnen de bebouwde kom of in het buitengebied of bobbels door beworteling van bomen, zijn ook knelpunten die de dorpsstyliste signaleert in uw dorp. Vaak kunnen kleine knelpunten door de gemeente met een werkend digitaal meldingssysteem, via telefoon of mail verholpen worden. Grotere knelpunten vragen meer geld en tijd zoals in de Buorren te Berltsum. Hier waren veel knelpunten voor de fietser en wandelaar voor valgevaar. Door de aanschaf van nieuwe stoepranden, nieuwe straatstenen en bestrating wordt ook de Buorren in Berltsum weer verkeersveilig voor fietser en wandelaar. Vaak worden deze knelpunten bij gemeentes onderschat, maar kleine knelpunten vormen dagelijks een groot gevaar. Daarom is permanent onderhoud in de openbare ruimte van groot belang voor iedereen. Nodig de dorpsstyliste eens uit in uw dorp om ook deze knelpunten bij uw gemeente onder de aandacht te brengen. De dorpsstyliste kijkt met een onafhankelijke blik.