Vrijdagmiddag 11 maart vond de prijsuitreiking van de Moaiste Doarpen fan Fryslân in het dorpshuis Doniahûs in Burgwerd plaats. Hieke Joostema-Greidanus, dorpsstyliste gaf een uiteenzetting van het keuringsrapport en waarom deze dorpen het predicaat ‘Moaiste Doarpen fan Fryslân’ krijgen. Het keuringsrapport bestaat uit vijf op punten op de openbare ruimte en vijf punten op particulier terrein. De Moaiste Doarpen fan Fryslân Burgwerd, Gaastmeer/Lytse Gaastmar en Oldeholtpade scoorden op alle punten van het keuringsrapport cijfers tussen de 9 en de 10 vanwege hun hoge verzorging op alle punten in het dorp. Dit heeft voor dorpsbelangen en bewoners permanente aandacht. Maar ook de gemeentes Weststellingwerf en Súdwest-Fryslân speelden een grote rol. Als dorpsbelangen of bewoners over de openbare ruimte klachten hebben of ze willen iets melden, dan zorgen deze gemeentes in deze dorpen ervoor dat dit hersteld wordt. De beeldkwaliteit ligt zeer hoog in alle drie dorpen en is dus een geweldige prestatie na jarenlange inzet van bewoners. Landschapsbeheer, projectleider Jan Piet de Boer heeft een second opinion gedaan en de opmerking ‘mensen maken het dorp’ is hier altijd de rode draad voor een hoge beeldkwaliteit.

Veel mensen o.a. de media zijn geïnteresseerd wat het Allermoaiste Doarp fan Fryslân is. Om tot het Moaiste Doarp fan Fryslân te komen moeten de totaalpunten van een dorp binnen de bebouwde kom uitkomen tussen de 90 en 100 punten. Alle drie dorpen behaalden 98 punten en hiermee krijgen ze ruimschoots het predicaat ‘Moaiste Doarp fan Fryslân’ waar de grote klemtoon op ligt. Verreweg de meeste dorpen komen niet op dit totaal aantal punten, omdat dit een bijzondere prestatie is. Het bewijs van jarenlange inzet dat er gewerkt is aan een hoge beeldkwaliteit door dorpsbelangen, bewoners en gemeentes. Een kleine toelichting uit de keuringsrapporten is dat Burgwerd het hoogste scoort op de beeldkwaliteit van de oude dorpskern met 9,5 punt. De oude dorpskern is het moeilijkste punt van het beoordelingsrapport. Oldeholtpade heeft de meeste punten op de voortuinen met veel bloemenvariatie en de hoge ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouw met maar liefst 10 punten. Oldeholtpade is het grootste dorp met ruim 1000 inwoners en veel nieuwbouw. Ook de nieuwbouw met voortuinen is een moeilijk onderdeel. Gaastmeer/Lytse Gaastmar zijn een dorp en een buurtschap in een open landschap die het moeilijkste zijn om tot dit puntenaantal van 98 te komen. Deze zienswijze wordt ook gedeeld door Landschapsbeheer, die een second opinion heeft gedaan met de dorpsstyliste. Op de zeven beeldbepalende locaties (vier locaties bij de witte brug, de kerk, de school, de winkel) en accessoires (Friese wimpels, bankjes, naambordjes etc.) ontving Gaastmeer/Lytse Gaastmar een 10 Cum Laude. De 26 historische borden maakten het grote verschil in Gaastmeer/Lytse Gaastmar met betrekking tot het onderdeel accessoires, ook met het oog op de Culturele Hoofdstad 2018. Burgwerd en Oldeholtpade scoorden op deze twee onderdelen beeldbepalende locaties en accessoires beiden 10 punten. De dorpsstyliste huldigt daarom alle drie dorpen met het predicaat ‘De Moaiste Doarpen fan Fryslân’. De onderlinge verschillen zijn zeer klein tussen de Moaiste Doarpen fan Fryslân.

Het keuringsrapport is vijf jaar geldig en de keuringen zijn geschikt voor dorpen tot 3000 inwoners. Gedeputeerde Kielstra (o.a. wonen en toerisme in portefeuille) voegde er aan toe dat de aanpak van openbare ruimte pas zin heeft als bewoners ook hun steentje bijdragen om hun eigen erf op te knappen. Op die manier komen investeringen volledig tot zijn recht en dat is ook weer goed voor de economie, aldus gedeputeerde Kielstra. Wethouder Jack Jongebloed feliciteerde alle drie dorpsbelangen en sprak in het Stellingwerfs zijn ‘Moaiste Doarp’ Oldeholtpade toe. Hij dankte de inwoners voor de geweldige inzet en dat de gemeente trots is op zo’n predicaat ‘Moaiste Doarp fan Fryslân’. De wethouder nam als cadeau voor Oldeholtpade een fraai entreebord mee met de toepasselijke tekst: ‘Mooiste dorp van Fryslân’. Met dit bord wil de gemeente Weststellingwerf aangeven dat Oldeholtpade voor toerisme een prachtig bloemendorp is (net als in de Franse bloemendorpen in Bretagne aan de kust). Tenslotte sprak wethouder Mirjam Bakker haar twee dorpen in Súdwest-Fryslân toe. Wethouder Bakker vond de presentatie een grote toegevoegde waarde hebben met betrekking tot de Culturele Hoofdstad 2018 en dat hier als rode draad aandacht aan geschonken is. Gaastmeer/Lytse Gaastmar en Burgwerd zijn klaar voor de Culturele Hoofdstad 2018. De 26 historische borden met een toeristisch boekje van Gaastmeer/Lytse Gaastmar sluiten aan bij de doelstelling van het College om in 2018 van de mooie dorpen in Súdwest-Fryslân museumdorpen te maken. Maar ook de fraaie en goed onderhouden oude dorpskern van Burgwerd past goed bij dit museumbeeld. Ook haar felicitaties gingen naar Burgwerd, Gaastmeer/Lytse Gaastmeer en Oldeholtpade.

Gedeputeerde Kielstra reikte de keuringsrapporten en de bloemen uit aan de Moaiste Doarpen fan Fryslân. Op de foto ziet u van links naar rechts: Minne Schiphof (voorzitter dorpsbelang Burgwerd), Regina Ponne, Sipke Lantinga (beiden dorpsbelang Oldeholtpade) en Tineke Cnossen (voorzitter dorpsbelang Gaastmeer/Lytse Gaastmar). De dorpsstyliste feliciteert alle winnende dorpen met het predicaat ‘Moaiste Doarp fan Fryslân’ voor de komende vijf jaar.