Donderdagavond 21 april bezocht de dorpsstyliste de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum/Nes. Aanwezig waren zeven bestuurders van het Plaatselijk Belang, ca. 30 bewoners, de dorpencoördinator, de wethouder en meerdere raadsleden van de gemeente Heerenveen. Akkrum heeft 3000 inwoners en Nes(H) 1500 inwoners. De vragen van dorpsbelangen waren om naar de entrees te kijken, de boulevard en het parkeerterrein rondom de kerk in het centrum van Akkrum. Aan de boulevard wordt een apart nieuwsitem besteed. In Akkrum is volop toerisme. De winkels, de horeca en de woningen zien er voor wat betreft het gevelaanzicht in Akkrum puntgaaf uit. Ook wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan hoogwaardige aankleding m.b.t. grote bloembakken met een mooie uitstraling waar winkelend publiek, bewoners en toerisme volop van kunnen genieten. Het hele dorp Nes is een nieuw dorp, gebouwd vanaf de jaren ’90. Er is geen oude dorpskern, geen kerk, geen dorpshuis of andere beeldbepalende historische panden. Het is een keurig dorp met uitsluitend nieuwbouw met aan de buitenrand de bekende grijze watertoren en de klokkenstoel. De voortuinen zien er verzorgd uit in Akkrum en Nes. Hier en daar kan aandacht besteed worden aan de erfafscheiding, maar er wordt veel gedaan met groen, heggen en beplanting en weinig schuttingen of stenen voortuinen.

Dorpsbelangen gaat de komende tijd werk maken om de entrees er verzorgd uit te laten zien. Er zijn veel bekraste entreeborden met stickers erop. Maar ook veel overbodige informatie is op de entreeborden geplakt. Dit geeft een rommelige aanblik. Er zijn alternatieven om informatie op een andere manier kwijt te kunnen op speciale bebording. Ook zou er één plaatsnaambord in plaats van twee opstellingen bij de entree kunnen staan. Dit geeft voor de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing, zoals in Súdwest-Fryslân 69 dorpen van nieuwe bebording begin 2015 zijn voorzien: aan één kant een plaatsnaambord. De grote conifeer bij Nes voor de klokkenstoel verhindert het zicht op dit mooie historische bouwwerk. Het parkeerterrein bij de kerk in Akkrum moet ook herzien worden i.v.m. vijf dode kastanjebomen. Deze worden gekapt en daarom vroeg dorpsbelangen naar een herinrichtingsplan. De dorpsstyliste adviseert om de auto’s met beplanting of een heg weg te werken. Ook de aanwezige kwaliteiten voor straatdesign met keurige beplanting bij bewoners/bedrijven zouden door dorpsbelang Akkrum benut kunnen worden bij de herinrichting. Voor bewoners en toeristen moet deze beeldbepalende hoek bij de kerk eruit springen, want dan zullen veel toeristen ook foto’s maken van dit fraaie centrum.

Speciale aandacht krijgt de rotonde van Akkrum (zie foto), voor Friese begrippen de bekendste en meest beklaagde brokkenpiloot. Het probleem is dat de bestuurder van gemotoriseerd en langzaam verkeer slechts één keer door een bordje (80 meter er voor!) wordt geattendeerd dat er een normale rotonde genaderd wordt. Maar éénmaal aangekomen lijkt alles op een wegremmer en alle pijlen ontbreken. Op alle overige micro-rotondes in Nederland staan wel pijlen, zodat iedere bestuurder weet dat je op een rotonde aan komt rijden/bent. In Akkrum ontbreken de pijlen van de juiste rijrichting op de rotonde. Onbekende chauffeurs zien daarom de micro-rotonde aan voor een wegremmer, vooral als het rustig is op de kruising. Toen de kleine auto van de dorpsstyliste over de micro-rotonde reed, gaf het hele voertuig veel ongewenste trillingen en redenen genoeg om direct te stoppen om de banden te controleren. De aanwezige Akkrumers herkenden precies dit probleem en de dorpsstyliste was niet de enige die opgeschrikt werd door deze ongewenste micro-rotonde. Duizenden opgeschrokken automobilisten op deze micro-rotonde gingen de dorpsstyliste voor, aldus de bewoners van Akkrum. Sterker nog: ook buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs deden hun beklag over de micro-rotonde omdat rubberen banden beschadigen en het stenige materiaal veel te hobbelig is voor normaal rijverkeer. Bordjes op de rotonde plaatsen is volgens de voorzitter van dorpsbelangen geen optie, want alle zwaar verkeer (bussen, landbouwverkeer, vrachtverkeer met aanhangers) rijdt over de rotonde zodat die omver gereden worden. De dorpsstyliste adviseert om opnieuw een verkeerskundig bureau naar deze rotonde in Akkrum te laten zien met verkeersoplossingen die gastvriendelijker zijn dan de huidige micro-rotonde. Dit punt krijgt na deze avond opnieuw de aandacht van dorpsbelangen.

De presentatie is heel goed ontvangen bij dorpsbelangen en gemeente. De dorpsstyliste wenst deze actieve dorpen veel succes toe. Oan’t sjen yn Akkrum/Nes!