DSC_0364 - kopie

Doe mee aan de Boer-Burger Fietstocht op 16 juli 2022

Al maandenlang zijn de voorbereidingen in volle gang voor de Boer-Burger Fietstocht en zaterdag 16 juli is het zover! Doel van de recreatieve fietstocht is om de burger kennis te laten maken op het erf van de boer door te fietsen door de mooiste landschappen van Waadhoeke. Drie veeteeltbedrijven en drie akkerbouwbedrijven doen er aan mee en starten om 11.00 uur. Ook de overige locaties zijn heel bijzonder om tijdens de fietroute te bezoeken. Er wordt volop opgeruimd, gepoetst en alle deelnemers zijn er helemaal klaar voor! Op veel locaties zijn heerlijke hapjes en drankjes te proeven. Onderweg zullen de fietsers vermaakt worden met twee acteurs. Josse Pietersma doet zijn act als boer op een voor-middeleeuwse terp in Minnertsga en Hein Jaap Hilarides zal zijn optreden verzorgen tussen de aardappelen in Menaam. De fietsdeelnemers kunnen op elf locaties starten, waar alle fietsers een gedetailleerde fietsroute ontvangen. De fietsroute is 30 kilometer, met de klok mee of tegen de klok in dat bepaalt de fietser zelf. Zelf de fietsroute inkorten is ook mogelijk. Ook zijn er extra sanitaire mogelijkheden onderweg. Iedereen kan dus meedoen! Met koffie/thee kan gestart worden op de locaties Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Dykstra State te Menaam en Loonbedrijf Joostema, Minnertsga. Alle deelnemers sluiten hun posten tegelijk om 17.00 uur. Deze fietstocht is mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns, gemeente Waadhoeke, LTO, de Fietsersbond, Campina, A-Ware en Rustpunt Moundersplak, Dronryp. De deelname is gratis. Proef de sfeer van het platteland en doe mee aan deze unieke fietstocht.

De deelnemers, op alle locaties is een gratis, gedetailleerde fietsroute:

 1. Dykstra State, Bitgumerdyk 24, MENAAM, streekboerderij met Hilly Lautenbach als foodspecialist die heerlijke zelfgemaakte hapjes van streekproducten maakt. Proef! Koffie/thee en koek
 2. Akkerbouwer Grijpma, Berltsumerdyk 64, MENAAM, uitleg over verbouw aardappelen en met een kort optreden tussen de aardappelen van Hein Jaap Hilarides.
 3. Fam. De Vries, Kleaster Anjum 1, BERLTSUM, boerderijtuin bezichtigen en paarden met jonge veulens.
 4. Fam. De Jong, Kleaster Anjum 19. BERLTSUM, Verbouw aardappelen en overige gewassen, A-Ware producten proeven zoals kaas en drinkyoghurt.
 5. Koeien weiden in het land bij boer Harry Hofstra, Kleasterdyk 18, SLAPPETERP.
 6. R. Joostema, Miedleane 5A, MINNERTSGA met Josse Pietersma als boer op een voor-middeleeuwse terp in Minnertsga, cultuurhistorisch erfgoed
 7. Loonbedrijf Joostema, Moaie Peal 1, MINNERTSGA, bezichten loon- en akkerbouwbedrijf, rondleiding. Koffie/thee met cake/koek.
 8. Veehouderijbedrijf Visser, Hegedyk 28-A, WIER, met proefproducten van Campina, rondleiding van de boeren
 9. Beleeftuinen van Joostema, Wiersterdyk 6A, BERLTSUM, bezichtiging tuinen
 10. Veehouderijbedrijf Nieuwhof, Lúnsterwei 5, SINT JACOBIPAROCHIE, met proefproducten van Campina
 11. Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Bûtenpôle 11A, BERLTSUM, rondleiding, koffie/thee en koek/cake.