Op 8 maart 2013 is de dorpsstyliste bij de jaarvergadering van Zwagerbosch geweest om ideeën aan te reiken voor de nieuwe herinrichting. Het feit dat de achterstallig onderhouden  weg hersteld moest worden stond al vast bij de gemeente in combinatie met de aanpak van de riolering aan de Boskwei en Heidewei. De dorpsstyliste heeft ideeën aangereikt om meer bomen en heggen ter herplanten aan de Boskwei en Heidewei om de naam en het logo Zwagerbosch gelegen in de Wâlden recht te doen. Hierdoor is de kwaliteit van de ruimte enorm met name in de parkjes enorm verbeterd aan de Boskwei en Heidewei. Door de verbetering van het wegdek, nieuwe stoepen, rioolputten, nieuwe parkeervakken en een verbeterde wegmarkering op de hoeken van de straten is de ruimtelijke uitstraling sterk verbeterd. De gemeente Kollumerland heeft eind 2015/begin 2016 alle werkzaamheden in Zwagerbosch uitgevoerd. De totale opdracht heeft  de gemeente 800.000 euro gekost waar alle burgers uit Zwagerbosch direct van meeprofiteren voor de komende 30 jaar. Ook particulieren hebben hun voorgevels en voortuinen nog meer verfraaid.

Zwagerbosch heeft geen leegstand meer

In Zwagerbosch stonden begin 2013 acht woningen te koop toen de dorpsstyliste langs geweest is. Dit dorp is nooit een krimpdorp geweest vanwege de lage leegstand van 2,5%. Dit wordt ook bepaald door de ligging van Zwagerbosch omdat dit dorp vlakbij Leeuwarden ligt. De herinrichting die een vertaalslag van de bewoners en gemeente is, ziet er nu heel mooi en veilig uit. Ook nieuwe bewoners hebben reeds ontdekt dat Zwagerbosch aantrekkelijk is om te wonen, nu de herinrichting is voltooid begin 2016. In Zwagerbosch stond op 8 september 2016 slechts nog één woning te koop. Voor een dorp met 626 inwoners (313 woningen) is dat afgerond een leegstandscijfer van 0%Zwagerbosch is daarom het icoon van Noordoost Friesland door de leegstandscijfers weg te werken als gevolg van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in samenwerking met de gemeente, dorpsbelangen, dorpsstyliste en andere partijen.

Wilt u ook als dorpsbelangen of gemeente dat het leegstandscijfer in uw dorpen fors naar beneden gaat? 

Nodig dan de dorpsstyliste uit op een jaarvergadering. Met praktische tips en een brug tussen burger en gemeente komen zoals in Zwagerbosch veel concrete ideeën tot stand om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te vergroten en het leegstandscijfer in uw regio naar beneden te halen. Zoals in Zwagerbosch.

Op de foto: de Boskwei kreeg in 2015/2016 een grote metamorfose.