14 Sep 2017
DSC_0555

Wanneer beeldbepalende bomen kappen of snoeien?

In veel dorpen waar ik als dorpsstyliste en gastspreker kom, staan prachtige beeldbepalende bomen. Beeldbepalende bomen sieren dorpen en steden. Maar wanneer moeten ingrepen zoals snoeien en kappen worden gedaan? Voor veel bomen is de levensduur snel te herkennen door dode takken, maar bij een kastanjeboom is dat minder goed te zien. Het is raadzaam bij twijfel externe deskundigheid in te roepen zoals Boomzorg of een hovenier. In Akkrum staan bijvoorbeeld zo’n 10 kastanjebomen om de kerktoren. Dorpsbelangen en gemeente zijn voor de kap naar aanleiding van een rapport dat kap noodzakelijk bleek. Toch blijft een kleine groepering voor het laten staan van beeldbepalende kastanjebomen. Bij de keuze kappen of snoeien van oude bomen moet niet alleen de fraaie stand van de bomen bekeken worden, maar ook de (verkeers-)veiligheid van de medeburgers en de wijze waarop bomen een overlast zijn voor derden. Na de storm van 13 september 2017 was het met de beeldbepalende kastanjeboom in Berltsum in één keer over en uit. Op de dorpswebsite zijn in de beeldbank tientallen foto’s van de gevelde kastanjeboom te zien en de opruimingswerkzaamheden die dit tot gevolg had.

Een beeldbepalende boom in zijn algemeenheid tijdig te snoeien of te kandelaberen is, is daarom van groot belang. Een ingreep doen op beeldbepalende bomen roept bij de vergadering van dorpsbelangen vrijwel altijd dus vragen op. Soms is het kappen van een rij bomen noodzakelijk i.v.m. ouderdom. Bij twijfel kan ook tijdig deskundigheid ingehuurd worden bij beeldbepalende bomen zoals een hovenier of boomzorg, want emoties spelen altijd een rol voor de voorgestelde behandelmethode bij ouderdom. Dergelijke instanties/bedrijven kunnen ook een onafhankelijk rapport opmaken voor advies van kap of snoeiwerk. In Akkrum is dat reeds gebeurd begin 2016, maar de zieke beeldbepalende kastanjebomen stonden er nog met de storm van 13 september 2017. Toch spelen ook veiligheidsaspecten voor het maken van een juiste keuze. Ook om loslatende takken te voorkomen op de weg. Of dat een kastanjeboom in één keer om kan vallen zoals in Berltsum. Het is daarom wenselijk om tijdig advies in te winnen bij twijfel als de bomen ouderdomsverschijnselen vertonen. Ook de onafhankelijke dorpsstyliste met een frisse blik komt graag in uw dorp langs in het nieuwe seizoen 2017-2018. Heel Fryslân mooi en veilig in het jaar van de Culturele Hoofdstad 2018.

In Berltsum viel zeer plotseling een kastanjeboom van circa 30 meter hoogte met de storm van 13 september 2017 middenin de pastorietuin. Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken toen het gevaarte naar beneden kwam. Tuinservice Van Tuinen uit Berltsum heeft een dag later de opruimwerkzaamheden georganiseerd met een grote hijskraan, een stammenversnipperaar, een grote zeecontainer, zeven man personeel met drie boomzagen. De omgevallen kastanjeboom van 160 jaar en een diameter van 130 centimeter is daarom vanaf heden niet meer beeldbepalend richting de Koepelkerk en pastorie in Berltsum. In de hele provincie Fryslân kwamen beeldbepalende bomen naar beneden bij de zeer vroege septemberstorm. Een extra nadeel in september is dat er nog veel bladeren aan de bomen zitten en daardoor ook veel meer windopvang. In Berltsum bogen ook veel beeldbepalende iepen langs doorgaande wegen met complete wortels in zijn geheel uit de grond. Deze iepen die in de openbare ruimte stonden zijn omgezaagd en opgeruimd door de gemeente en zullen herplant worden net als de oktoberstorm in 2013.

In Fryslân staan veel beeldbepalende bomen die een grote meerwaarde vormen voor de (monumentale) omgeving en dat moet ook zo blijven. Zeker in het jaar van de Culturele Hoofdstad 2018.

Heeft u ook twijfels of vragen over de kwaliteit van beeldbepalende bomen in uw dorp? Neem dan contact met mij op om een avond langs te komen op een jaarvergadering van dorpsbelangen. Graag tot ziens!

30 Aug 2017
DSC_0030

Verkeersveiligheid voor fietser en wandelaar

Losse stoeptegels, randen langs de weg binnen de bebouwde kom of in het buitengebied of bobbels door beworteling van bomen, zijn ook knelpunten die de dorpsstyliste signaleert in uw dorp. Vaak kunnen kleine knelpunten door de gemeente met een werkend digitaal meldingssysteem, via telefoon of mail verholpen worden. Grotere knelpunten vragen meer geld en tijd zoals in de Buorren te Berltsum. Hier waren veel knelpunten voor de fietser en wandelaar voor valgevaar. Door de aanschaf van nieuwe stoepranden, nieuwe straatstenen en bestrating wordt ook de Buorren in Berltsum weer verkeersveilig voor fietser en wandelaar. Vaak worden deze knelpunten bij gemeentes onderschat, maar kleine knelpunten vormen dagelijks een groot gevaar. Daarom is permanent onderhoud in de openbare ruimte van groot belang voor iedereen. Nodig de dorpsstyliste eens uit in uw dorp om ook deze knelpunten bij uw gemeente onder de aandacht te brengen.

30 Aug 2017
DSC_0097

Hoog en laag groen langs doorgaande wegen

De dorpsstyliste is in 50 dorpen en buurtschappen geweest en bijna altijd kwam aan de orde dat op de doorgaande wegen te hard gereden wordt. De natuurlijke wegremmer hoog- en laaggroen langs de weg plaatsen is de beste manier om de weggebruiker mooi en veilig onder de aandacht te brengen. Alleen bomen met gras geeft de automobilist nog te veel zicht aan beide kanten om snel door een dorp heen te rijden. Door de aanleg van laaggroen, op de foto de witte potentilla’s is de Fûgelsang in Berltsum na herinrichting mooi en veilig ingericht en omwonenden merken op dat er minder hard gereden wordt vlakbij de school. Het bewustzijn van de automobilist dat 30 km/uur binnen de bebouwde kom een veilige snelheid is voor overstekend en medeweggebruikers, is natuurlijk ook altijd een belangrijke factor voor de verkeersveiligheid. Het plaatsen van hoog- en laaggroen geeft ook minder ergernissen bij de automobilisten t.o.v. wegremmers plaatsen op de doorgaande wegen. De gemeente Menameradiel is een voorstander van het laaggroen en de aanplant van bomen. Een groot misverstand is ook dat veel gemeentes denken dat de gekleurde borders met potentilla’s meer onderhoud vragen. Als een border volgroeit met potentilla’s dan is het onderhoud minimaal. Gras moet daarentegen tenminste eenmaal per week gemaaid worden en dat kost veel meer op jaarbasis. Het plaatsen van hoog- en laaggroen is dus kostenbesparend voor onderhoud, de beste methode om de snelheid binnen de bebouwde kom eruit te halen, staat heel fraai omdat er veel met groen en kleur gewerkt kan worden en goed inpasbaar in de woonomgeving i.p.v. veel verkeersborden.

30 Mei 2017
DSC_0281

Fraaie bloembakken op bruggen

In veel dorpen zijn de bloembakken al weer aan de lichtmasten en op de bruggen geplaatst. Hierop de foto een fraaie creatie van de bloembakken in Molkwerum. Volop genieten!

25 Apr 2017
DSCN8856 - kopie

Meer groen in de voortuinen

Als de dorpsstyliste langs komt, is de groenvoorziening in de openbare ruimte en op particulier terrein altijd aan de orde tijdens de presentatie op de jaarvergadering. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat groen gezond en leefbaar is. Ook is bewezen door het goed toepassen van groen in de openbare ruimte, dat automobilisten gemiddeld langzamer gaan rijden. Maar groen en kleur zijn vooral ook heel fraai voor uw woning, in uw straat en in uw hele dorp. Het geeft op veel fronten een meerwaarde. Daarom een dringende oproep van meneer en mevrouw de ransuilen die gesignaleerd zijn in de groene en kleurrijke tuinen van de dorpsstyliste in Berltsum om eens te overwegen uw stenen en betegelde voortuinen te vervangen door groen en kleur. Kunnen de vogels, die Fryslân rijk zijn, dan ook zich in uw tuin fluiten en verschuilen?

04 Mrt 2017
DSC_0265

Tijd voor een snoeibeurt

Het  is begin maart en rond deze tijd is het uitermate geschikt om de bomen te snoeien c.q. te kappen als alles dichtgegroeid is. Op de Waadhoeke grond groeien bomen circa 1 meter per jaar en daarom is een snoeibeurt van groot belang. Ook in de Franeker Courant, De Bildtse Post en de Stienser is dit artikel gepubliceerd.

Bomen geven namelijk overlast als er teveel schaduw in de woning komt, als de takken over het dak hangen en een groene aanslag zichtbaar is, soms hangen takken over de openbare ruimte of bij de buren. Takken kunnen afgesnoeid worden, maar als de boom te hoog is en te veel overhangt dan is kappen de enige optie. Wel moet er met beleid gekapt of gesnoeid worden. Een boom geeft ook een meerwaarde op uw (bedrijfs-) pand als die in uw tuin een boom/bomen op de goede plaats staat/staan. De hoogte van de boom geeft een fraai aanzicht op uw woning en zeker een (visuele) meerwaarde. Na de snoei komt de groei en bomen groeien snel. In het voorjaar, de zomer en de herfst is het volop genieten van de bomen. Zonder bomen is ons Friese landschap kaal en saai. De bomen geven een aanzienlijke meerwaarde op het landschappelijke aanzicht op dorpen.

Tijdens dorpsbelangen is er altijd veel vragen naar advies voor bomen of hagen. Is de dorpsstyliste al in uw dorp geweest? Neem contact met mij op info@dorpsstyliste.nl

 

04 Mrt 2017
DSC_0007

Wonen Noordwest Friesland besteedt veel aandacht aan een leefbare omgeving

Het mooi houden van dorpen is een verantwoordelijkheid van burgers, dorpsbelangen, gemeente, bedrijven en de Woningstichting. In veel dorpen waar ik kom weten veel burgers of bestuurders van dorpsbelangen mij als dorpsstyliste te vertellen dat wij goed-af zijn met Wonen Noordwest Friesland. Er wordt veel aandacht besteedt voor het goed op orde houden van de voortuinen en bij vertrek van de huurders wordt de voortuin weer opgefrist. Ook van de binnen- en buitenkant wordt de huurwoning weer netjes gemaakt voor de volgende huurder. Bij nieuwe huurwoningen die gebouwd worden, krijgt de voorkant een keurige haag. Het wordt hierdoor onmogelijk gemaakt om de auto in de voortuin te parkeren of andere grote objecten te stallen die beeldverstorend zijn voor de directe omgeving. Mocht er toch wat speelgoed liggen achter de haag van de (klein-)kinderen, dan verdwijnt dat achter de aangeplante haag. Maar het gaat verder. Door de keurige afwerking van de groene hagen in de hele straat krijgen huurwoningen een veel beter imago. In veel dorpen waar de dorpsstyliste komt, krijgen woonwijken die er minder goed uitzien veel minder gemeentelijke arbeidsuren. Veel onkruid, onverzorgde bomenstructuren of borders en losse stoeptegels om maar even wat voorbeelden te noemen. Ook zullen door dit doorgevoerde groen- en onderhoudsbeleid kopers geen spanningen krijgen door beeldverstorende accessoires in de voortuin of een onverzorgd vooraanzicht.

Door de keurige verzorging en het omhoog tillen van het totale straatbeeld van huur- en koopwoningen zijn de (imago-)verschillen in Noordwest Friesland in de huur- en koopwoningen weggevallen. Wonen Noordwest Friesland loopt hiermee duidelijk voorop in Fryslân. Vaak hoor ik van dorpsbelangen buiten Noordwest Friesland dat ‘die straat van de huurwoningen’ wel extra gestyleerd kan worden. In Noordwest Fryslân is dat verschil weggevallen de afgelopen tien jaar. Er zijn in onze regio natuurlijk huurwoningen met voortuinen die de aandacht verdienen, maar dat geldt uiteraard ook voor koopwoningen. Een extra stimulans voor huurders is dat er verschillende subsidies beschikbaar gesteld worden die de leefbaarheid in de eigen huuromgeving te bevorderen. Het beleid voor een leefbare woonomgeving voor huurders en daardoor ook voor kopers en het hele dorp, verdient permanente aandacht bij Wonen Noordwest Friesland.

Op de foto de Albertina Agnesstraat in Sint Annaparochie met keurige groene hagen die de gebouwde huurwoningen ook na vijf jaar een enorme facelift geven. Een perfect straatbeeld.

17 Nov 2016
dsc_0977

Kwaliteit groenonderhoud: in Fryslân een wereld van verschil

De openbare ruimte en de voortuinen leveren een belangrijk aandeel voor het aanzicht van een dorp. De kwaliteit van het openbaar groen loopt in verschillende gemeentes in Fryslân sterk uiteen. Er zijn twee uiterste visies merkbaar die in strijd zijn met elkaar. Daarmee bedoel dat de éne gemeente de borders en de bermen goed onderhouden met als doel om de aantrekkelijkheid van het dorp op peil te houden voor (nieuwe) bewoners en toeristen. In deze dorpen kom ik als dorpsstyliste veel minder stenen en tegeltuinen tegen dan wanneer de borders in de openbare ruimte er onverzorgd uitzien. Dus als een gemeente graag een mooie groene uitstraling wil hebben, dan moeten de eigen borders en openbare ruimte ook groen en goed onderhouden uitzien met fleurige borders op prominente plaatsen. Een tweede visie is om te bezuinigen op de openbare ruimte en gemeentes schoffelen complete borders om. Deze kleurrijke borders worden vervangen door gras. Veel dorpsbewoners klagen over deze versobering en willen graag de kleurrijke borders weer terug. Bovendien heeft de burger ook sneller de neiging om de voortuin te vullen met oude karren, tegels, steen, onkruid tot de vensterbanken en over het algemeen zijn de voortuinen ook sober ingericht. Er bestaat dus een causaal verband tussen een verzorgde openbare ruimte en mooie voortuinen inclusief erfafscheiding. Besteed een gemeente veel tijd en aandacht aan de kleurrijke borders, een deugdelijke onkruidbestrijding en verzorgde bermen, dan zal de burger ook over het algemeen meer werk maken van de eigen voortuin en erfafscheiding. Streeft een gemeente een sober ingerichte openbare ruimte na, dan zal er ook vaker een verrommeld beeld of sobere voortuinen in het straatbeeld voorkomen. Dus een mooi groen dorp begint bij de inzet van de gemeente en tegelijkertijd dat de burger zijn eigen voortuin netjes onderhoudt.

Veel Friese burgers zijn ook van mening dat een goed verzorgde openbare ruimte ook bij de WOZ-belasting in zit met hier en daar kleurrijke borders, zonder zelf in de openbare ruimte te schoffelen. Maar het basispakket verschilt enorm wat de Friese dorpsbewoner aangeboden krijgt per gemeente. Van zeer sober ingerichte openbare ruimtes tot perfect groene en kleurrijke dorpen die een wereld van verschil in de Friese gemeentes maken. De dorpsstyliste is onafhankelijk en geeft handige tips aan inwoners en gemeentes om de openbare ruimte en particulier terrein die het straatbeeld bepalen. Een uitnodiging op de jaarvergadering van dorpsbelangen is een ideale gelegenheid om het groenonderhoud eens kritisch te bekijken.

Op de foto een heel fraai straatbeeld van de Munkedyk in De Gaastmar. Hortensia’s hebben geen onderhoud nodig. Een grote rij hortensia’s vormen een heel fraai en kleurrijk straatbeeld. Toch veel fraaier dan gras? De Gaastmar is in maart 2016 door de dorpsstyliste uitgeroepen met de eretitel ‘Moaiste doarp fan Fryslân’ cum laude. De gemeente Súdwest Fryslân besteedt veel aandacht aan de ruimtelijke uitstraling van dorpen en in De Gaastmar zijn de burgers ook heel actief om de voortuinen aantrekkelijk te maken/houden voor toeristen. Het dorp is zeker de moeite waard om eens te bezoeken.

01 Nov 2016
fietspad-13-3-2015-27

Dorpsstyliste besteedt dit seizoen extra aandacht aan verkeer op jaarvergaderingen

Tijdens de jaarvergaderingen van dorpsbelangen is de dorpsstyliste al ruim dertig keer langs geweest in dorpen en buurtschappen. Met veel aandacht voor verkeersoplossingen voor wandelaars, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Soms geven dorpsbelangen de problematiek aan. Maar soms ziet de dorpsstyliste ook verkeersproblemen die door alle partijen al jarenlang over het hoofd worden gezien. Gemeentes nemen soms na een paar weken/maanden al actie om de verkeersknelpunten op te lossen.

Het kunnen gemakkelijke of moeilijke verkeersproblemen zijn. Voorbeelden die veel voorgekomen verkeersproblemen zijn: losse stoeptegels, randvorming op wandel- en fietspaden, te hard rijden, onleesbare of ingedeukte verkeersborden, te veel verkeersborden, afgeschreven rotondes of driesprongen, verroeste bruggen, ontoegankelijke wandelpaden, overhangende takken over fietspaden, gevaarlijke kruispunten voor fietsers, paaltjes op fietspaden, te veel onkruid op wandel- en fietspaden, bewegwijzering, uitstraling entree voor alle weggebruikers, analyse van ongevallen of verkeerd gebruik van een verkeersopstelling, verlichting, palen: welke functie hebben ze en hoe zien ze eruit? De dorpsstyliste neemt voor de presentatie verkeersonveilige situaties op de foto die van toepassing is in eigen dorp. Soms geven de aanwezigen zelf de oplossing al aan. Maar soms kijkt de dorpsstyliste als onafhankelijk deskundige ook naar verkeerssituaties dat aan haar passende oplossing nooit is gedacht. Verkeersongevallen kunnen voor veel overlast en ellende zorgen. Maar ook voor veel schade aan het voertuig, maar eveneens lichamelijk (blijvend!) letsel. En dan kan het bezoek van de dorpsstyliste financieel al snel uit. De oplossingen die aangereikt worden, komen mede van de Fietsersbond Friesland. Zij beschikken over deskundig advies over verkeersfietsveiligheid in relatie met de overige verkeersdeelnemers. Meer info: www.fietsersbond.nl Ook heeft de dorpsstyliste meerdere landelijke verkeerscongressen voor gemeentes en projectontwikkelaars gevolgd in o.a. in ’s Hertogenbosch en Den Haag. Daarnaast let de dorpsstyliste bij de presentatie op de jaarvergadering op de kwaliteit van het dorpsaanzicht. Meer info hierover treft u aan in de nieuwsartikelen over ‘It Moaiste doarp fan Fryslân’.

Schroom niet en informeer vrijblijvend voor een presentatie voor uw dorpsbelang. Dat kan via info@dorpsstyliste.nl of telefonisch 0518-462542. Met belangstelling zie ik uw uitnodiging tegemoet. Is uw dorp al verkeersveilig en mooi voor De Culturele Hoofdstad, Leeuwarden 2018?

Op de foto ziet u 9 van de aanwezige verkiesbare statenleden die bij Empatec in Wier met de burgers gediscussieerd hebben begin maart 2015 over een fietspad langs de Gernierswei. Conclusie alle partijen: een fietspad is dringend noodzakelijk en het gevaar van fietsen op plattelandswegen met een verkeersdruk tussen 3000 en 5000 verkeersbewegingen in 24 uur wordt sterk onderschat. Het is niet veilig om kwetsbare doelgroepen langs de Gernierswei te laten fietsen zoals kinderen, rolstoelgebruikers, scootmobielen etc. De Provincie Fryslân voert een fietsvriendelijk beleid en stelt hiervoor de komende jaren geld beschikbaar voor gevaarlijke fietsroutes.

 

12 Sep 2016
l-2

Vrouwenparochie, het icoon voor verbetering ruimtelijke kwaliteit in Noordwest Friesland

De gemeentes Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt maken zich op voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Er wordt veel aan herinrichtingsplannen gedaan en veel achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Zo zijn in de dorpen Tzum, Herbayum, Peins, Berltsum, Wier, Vrouwenparochie (deels) herinrichtingsplannen uitgevoerd. Ook in andere dorpen waar de dorpsstyliste niet is geweest worden dorpen grootscheeps aangepakt zoals in Tzummarum, Oosterbierum, Dongjum, Alde Leije en Oudebildtzijl. Dorpen in Menameradiel worden sinds en jaar en dag altijd al zeer goed onderhouden op het gebied van wegen en groene openbare ruimtes.

In januari 2012 is de dorpsstyliste in Vrouwenparochie (750 inwoners) geweest als gast uitgenodigd tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis. De doorgaande weg was in slechte staat en ook stoepen en parkeerplaatsen toonden een verouderde indruk. De gemeente en Provincie hebben in 2015 Vrouwenparochie grondig aangepakt tot grote tevredenheid van de bewoners. Parkeerplaatsen zijn geactualiseerd, stoepen vernieuwd en de doorgaande weg heeft een totale make-over gekregen met de nep-brug middenin Vrouwenparochie. Gemeente en Provincie Fryslân hebben totaal € 350.000 in Vrouwenparochie gestopt. Dit is zonder werkzaamheden aan de riolering omdat dit niet nodig was. Ook particulieren hebben de voorgevels, de erfafscheidingen verbeterd, de voortuinen opgeknapt en ook staan er geen oude voertuigen meer in het zicht bij particulieren aan de kant van de weg of op de stoep. Dorpsbewoners maakten ook plannen voor de herinrichting aan de doorgaande weg. Woningstichting Wonen Noordwest Friesland speelt eveneens een grote rol in dit totaalplan van Vrouwenparochie, omdat huurwoningen op maat worden gebouwd aan de hand van de nieuwe huurdersvragen. De nieuwbouw in de huursector geeft een frisse indruk. Grote complimenten. Begin januari 2012 stonden 22 woningen (5,9 %) te koop en in september 2016 stonden 12 woningen te koop (3,2%). In 2012 was er dus sprake van veel leegstand, omdat het percentage boven de 5% uitkwam. Na de herinrichting in Vrouwenparochie is het aantal te koop staande woningen bijna met de helft afgenomen.

Hiermee is opnieuw aangetoond dat een grondige herinrichting de leegstandscijfers naar beneden trekt en dus is de verbetering van de openbare ruimte aan de hand van de vraag van vandaag de oplossing van krimp! Vrouwenparochie is daarom het icoon voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Noordwest Friesland. Op de foto zijn de nieuwe weg en stoepen met authentieke straatlantaarns te zien. In het midden prijkt de nep-brug die het verkeer afremt. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is tevens ook een goede manier om de fusie van de gemeente Waadhoeke per 1 januari 2018 vlot en evenredig te laten starten.