Sommige dorpsbelangen nodigen de dorpsstyliste uit en laten de foto’s maken en de presentatie houden als volledige verrassing. Maar er zijn ook dorpsbelangen die van te voren foto’s maken van gevaarlijke wegsituaties die de dorpsstyliste kan meenemen in de presentatie. In veel gevallen merkt de dorpsstyliste zelf ook zaken op die door dorpsbewoners als heel gewoon worden ervaren, maar door er goed naar te kijken op de jaarvergadering met doeltreffende oplossingen komt. De dorpsstyliste is in 50 dorpen geweest van 2011-2017.

Op de foto in De Hoeve is te zien dat op de driesprong auto’s standaard de binnenbocht nemen. De witte stip op het wegdek levert verwarring op al zou het gaan om een minirotonde. Automobilisten kiezen daarom standaard voor de binnenbocht. Een tegemoetkomende fietser wordt bijna omver gereden als de rode auto nadert: ‘een bijna-ongeluk’.

In zo’n situatie geeft de dorpsstyliste het advies om een verbeterde wegmarkering aan te brengen en ze toont dit met een exemplarische foto voor dorpsbelangen en gemeente op de jaarvergadering van dorpsbelangen.

Foto bovenkant: driesprong Hoeveweg/Jokweg/Kontermansweg De Hoeve, april 2017

070

In de gemeente Menameradiel wordt de gehele driesprong gemarkeerd met een afwijkende kleur en strepen. Hier nemen gemotoriseerde voertuigen niet de binnenbocht en is dus veel verkeersveiliger. De dorpsstyliste heeft voor veel verkeersonveilige situaties wel exemplarische verbeterfoto’s (Foto: H├┤fsleane, Berltsum).