Op zaterdag 16 juli 2022 van 11.00-17.00 uur wordt er een gratis Boer-Burger Fietstocht georganiseerd met als doel om de burger dichter bij de boer te krijgen. Heerlijk genieten op de fiets in de prachtige landschappen van Waadhoeke. Op maar liefst 11 verschillende boerenbedrijven en overige deelnemers kunnen de bezoekers heerlijke (streek-)producten proeven, kennismaken met het werk van de boer en genieten van het prachtige erf en uitzichtpunten onderweg. Op alle elf deelnemende punten kunt u tegelijk starten om 11.00 uur en de fietstocht is 30 kilometer. Je kunt ook een deel van de fietstocht van 30 kilometer afleggen. Om 17.00 uur sluiten alle deelnemers tegelijk. Op de volgende elf bezienswaardigheden kan gestart worden:

 1. Dykstra State, Bitgumerdyk 24, MENAAM, streekboerderij met Hilly Lautenbach als foodspecialist die heerlijke zelfgemaakte hapjes van streekproducten maakt. Proef!
 2. Akkerbouwer Grijpma, Berltsumerdyk 64, MENAAM, uitleg over verbouw aardappelen en met een kort optreden tussen de aardappelen van Hein Jaap Hilarides.
 3. Fam. De Vries, Kleaster Anjum 1, BERLTSUM, boerderijtuin bezichtigen en paarden met jonge veulens.
 4. Fam. De Jong, Kleaster Anjum 19. BERLTSUM, Verbouw aardappelen en overige gewassen, A-Ware producten proeven zoals kaas en drinkyoghurt.
 5. Koeien weiden in het land bij boer Harry Hofstra, Kleasterdyk 18, SLAPPETERP.
 6. R. Joostema, Miedleane 5A, MINNERTSGA met Josse Pietersma als boer op een voor-middeleeuwse terp in Minnertsga, cultuurhistorisch erfgoed
 7. Loonbedrijf Joostema, Moaie Peal 1, MINNERTSGA, met informatie over de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Koffie/thee met cake/koek.
 8. Veehouderijbedrijf Visser, Hegedyk 28-A, WIER, met proefproducten van Campina
 9. Beleeftuinen van Joostema, Wiersterdyk 6A, BERLTSUM, appelsap op het terras
 10. Veehouderijbedrijf Nieuwhof, Lúnsterwei 5, SINT JACOBIPAROCHIE, Agro-Team belangenorganisatie over belangen van boer en consument
 11. Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Bûtenpôle 11A, BERLTSUM, rondleiding, koffie/thee en koek/cake.

Mede dankzij het Iepen Mienskipsfûns kan de Boer-Burger Fietstocht gerealiseerd worden. Maar vooral ook doordat de boerenbedrijven door hun medewerking opgesteld konden worden op deze speciale fietsdag. Op de foto alvast een voorproefje met Hein Jaap Hilarides (acteur en schrijver) tussen de aardappelruggen bij akkerbouwer Grijpma in Menaam. Doe daarom mee aan de Boer-Burger Fietstocht op zaterdag 16 juli!