De dorpsstyliste sluit altijd aan bij actuele onderwerpen die in de politiek spelen en dus ook bij burgers actueel zijn. Een onderwerp als biodiversiteit is één van die thema’s. Veel dorpsbewoners willen meer groen en kleur in de voortuinen, in de bermen en ook in de weilanden. De biodiversiteit aan beplanting hangt in eerste instantie af van de grondsoort van het betreffende landschap. Maar ook de hoeveelheid chemicaliën die gebruikt worden. Chemicaliën kunnen de diversiteit aan beplanting belemmeren. Een heel actueel onderwerp. Voor boeren rijst meteen de vraag op hoe het is om met een gezonde boterham door de tijd te komen bij verminderde grasopbrengsten. Door geen kunstmest meer te gebruiken, levert dit meteen minder opbrengst op het weiland op. Dit is even in een notendop wat het spanningsveld binnen de intensieve landbouw en veeteelt èn de ideale vormen van biodiversiteit die zich afspelen in Fryslân/Europa. Op welke wijze komt de politiek bijvoorbeeld de boeren tegemoet om biodiversiteit te stimuleren de komende jaren?

In weilanden met meer biodiversiteit zijn meer vogels en insecten op. Zo onderschrijft ook professor Theunis Piersma, die pleit voor meer trekvogels en met name grutto’s in het weiland: ‘De kening van de greide’. De grutto is de afgelopen jaren drastisch afgenomen door de intensieve veeteelt en landbouw en de wijze waarop de weilanden door chemicaliën zijn bewerkt de afgelopen decennia. Hier in De Hoeve zijn de bermen goed gevuld met paardenbloemen, koolzaad, weegbree, zuring en nog veel meer. Maar ook boeren verdienen een goede boterham voor de toekomst. Hoe speelt de (Europese, de landelijke, de provinciale en de gemeentelijke) politiek de komende jaren op biodiversiteit op in? Het antwoord is niet zo eenvoudig, maar de gemaakte foto’s van de dorpsstyliste in De Hoeve zijn een goede stap in de goede inrichting voor mooie vormen van biodiversiteit.

Tijdens de fietstocht rondom De Hoeve leverde de biodiversiteit prachtige voorjaarsfoto’s op, zoals veel dorpsbelangen in Fryslân het graag willen zien in de weilanden, in de bermen, maar ook de voortuinen in De Hoeve zijn heel groen en kleurig. Het hele dorp De Hoeve is groen en natuurlijk aangekleed. Biodiversiteit waar veel dorpen van dromen. Een voorbeeld voor Europa?

DSC_0115

DSC_0111