30 Aug 2017
DSC_0030

Verkeersveiligheid voor fietser en wandelaar

Losse stoeptegels, randen langs de weg binnen de bebouwde kom of in het buitengebied of bobbels door beworteling van bomen, zijn ook knelpunten die de dorpsstyliste signaleert in uw dorp. Vaak kunnen kleine knelpunten door de gemeente met een werkend digitaal meldingssysteem, via telefoon of mail verholpen worden. Grotere knelpunten vragen meer geld en tijd zoals in de Buorren te Berltsum. Hier waren veel knelpunten voor de fietser en wandelaar voor valgevaar. Door de aanschaf van nieuwe stoepranden, nieuwe straatstenen en bestrating wordt ook de Buorren in Berltsum weer verkeersveilig voor fietser en wandelaar. Vaak worden deze knelpunten bij gemeentes onderschat, maar kleine knelpunten vormen dagelijks een groot gevaar. Daarom is permanent onderhoud in de openbare ruimte van groot belang voor iedereen. Nodig de dorpsstyliste eens uit in uw dorp om ook deze knelpunten bij uw gemeente onder de aandacht te brengen.

30 Aug 2017
DSC_0097

Hoog en laag groen langs doorgaande wegen

De dorpsstyliste is in 50 dorpen en buurtschappen geweest en bijna altijd kwam aan de orde dat op de doorgaande wegen te hard gereden wordt. De natuurlijke wegremmer hoog- en laaggroen langs de weg plaatsen is de beste manier om de weggebruiker mooi en veilig onder de aandacht te brengen. Alleen bomen met gras geeft de automobilist nog te veel zicht aan beide kanten om snel door een dorp heen te rijden. Door de aanleg van laaggroen, op de foto de witte potentilla’s is de FĂ»gelsang in Berltsum na herinrichting mooi en veilig ingericht en omwonenden merken op dat er minder hard gereden wordt vlakbij de school. Het bewustzijn van de automobilist dat 30 km/uur binnen de bebouwde kom een veilige snelheid is voor overstekend en medeweggebruikers, is natuurlijk ook altijd een belangrijke factor voor de verkeersveiligheid. Het plaatsen van hoog- en laaggroen geeft ook minder ergernissen bij de automobilisten t.o.v. wegremmers plaatsen op de doorgaande wegen. De gemeente Menameradiel is een voorstander van het laaggroen en de aanplant van bomen. Een groot misverstand is ook dat veel gemeentes denken dat de gekleurde borders met potentilla’s meer onderhoud vragen. Als een border volgroeit met potentilla’s dan is het onderhoud minimaal. Gras moet daarentegen tenminste eenmaal per week gemaaid worden en dat kost veel meer op jaarbasis. Het plaatsen van hoog- en laaggroen is dus kostenbesparend voor onderhoud, de beste methode om de snelheid binnen de bebouwde kom eruit te halen, staat heel fraai omdat er veel met groen en kleur gewerkt kan worden en goed inpasbaar in de woonomgeving i.p.v. veel verkeersborden.