17 Nov 2016
dsc_0977

Kwaliteit groenonderhoud: in Fryslân een wereld van verschil

De openbare ruimte en de voortuinen leveren een belangrijk aandeel voor het aanzicht van een dorp. De kwaliteit van het openbaar groen loopt in verschillende gemeentes in Fryslân sterk uiteen. Er zijn twee uiterste visies merkbaar die in strijd zijn met elkaar. Daarmee bedoel dat de éne gemeente de borders en de bermen goed onderhouden met als doel om de aantrekkelijkheid van het dorp op peil te houden voor (nieuwe) bewoners en toeristen. In deze dorpen kom ik als dorpsstyliste veel minder stenen en tegeltuinen tegen dan wanneer de borders in de openbare ruimte er onverzorgd uitzien. Dus als een gemeente graag een mooie groene uitstraling wil hebben, dan moeten de eigen borders en openbare ruimte ook groen en goed onderhouden uitzien met fleurige borders op prominente plaatsen. Een tweede visie is om te bezuinigen op de openbare ruimte en gemeentes schoffelen complete borders om. Deze kleurrijke borders worden vervangen door gras. Veel dorpsbewoners klagen over deze versobering en willen graag de kleurrijke borders weer terug. Bovendien heeft de burger ook sneller de neiging om de voortuin te vullen met oude karren, tegels, steen, onkruid tot de vensterbanken en over het algemeen zijn de voortuinen ook sober ingericht. Er bestaat dus een causaal verband tussen een verzorgde openbare ruimte en mooie voortuinen inclusief erfafscheiding. Besteed een gemeente veel tijd en aandacht aan de kleurrijke borders, een deugdelijke onkruidbestrijding en verzorgde bermen, dan zal de burger ook over het algemeen meer werk maken van de eigen voortuin en erfafscheiding. Streeft een gemeente een sober ingerichte openbare ruimte na, dan zal er ook vaker een verrommeld beeld of sobere voortuinen in het straatbeeld voorkomen. Dus een mooi groen dorp begint bij de inzet van de gemeente en tegelijkertijd dat de burger zijn eigen voortuin netjes onderhoudt.

Veel Friese burgers zijn ook van mening dat een goed verzorgde openbare ruimte ook bij de WOZ-belasting in zit met hier en daar kleurrijke borders, zonder zelf in de openbare ruimte te schoffelen. Maar het basispakket verschilt enorm wat de Friese dorpsbewoner aangeboden krijgt per gemeente. Van zeer sober ingerichte openbare ruimtes tot perfect groene en kleurrijke dorpen die een wereld van verschil in de Friese gemeentes maken. De dorpsstyliste is onafhankelijk en geeft handige tips aan inwoners en gemeentes om de openbare ruimte en particulier terrein die het straatbeeld bepalen. Een uitnodiging op de jaarvergadering van dorpsbelangen is een ideale gelegenheid om het groenonderhoud eens kritisch te bekijken.

Op de foto een heel fraai straatbeeld van de Munkedyk in De Gaastmar. Hortensia’s hebben geen onderhoud nodig. Een grote rij hortensia’s vormen een heel fraai en kleurrijk straatbeeld. Toch veel fraaier dan gras? De Gaastmar is in maart 2016 door de dorpsstyliste uitgeroepen met de eretitel ‘Moaiste doarp fan Fryslân’ cum laude. De gemeente Súdwest Fryslân besteedt veel aandacht aan de ruimtelijke uitstraling van dorpen en in De Gaastmar zijn de burgers ook heel actief om de voortuinen aantrekkelijk te maken/houden voor toeristen. Het dorp is zeker de moeite waard om eens te bezoeken.

01 Nov 2016
fietspad-13-3-2015-27

Dorpsstyliste besteedt dit seizoen extra aandacht aan verkeer op jaarvergaderingen

Tijdens de jaarvergaderingen van dorpsbelangen is de dorpsstyliste al ruim dertig keer langs geweest in dorpen en buurtschappen. Met veel aandacht voor verkeersoplossingen voor wandelaars, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Soms geven dorpsbelangen de problematiek aan. Maar soms ziet de dorpsstyliste ook verkeersproblemen die door alle partijen al jarenlang over het hoofd worden gezien. Gemeentes nemen soms na een paar weken/maanden al actie om de verkeersknelpunten op te lossen.

Het kunnen gemakkelijke of moeilijke verkeersproblemen zijn. Voorbeelden die veel voorgekomen verkeersproblemen zijn: losse stoeptegels, randvorming op wandel- en fietspaden, te hard rijden, onleesbare of ingedeukte verkeersborden, te veel verkeersborden, afgeschreven rotondes of driesprongen, verroeste bruggen, ontoegankelijke wandelpaden, overhangende takken over fietspaden, gevaarlijke kruispunten voor fietsers, paaltjes op fietspaden, te veel onkruid op wandel- en fietspaden, bewegwijzering, uitstraling entree voor alle weggebruikers, analyse van ongevallen of verkeerd gebruik van een verkeersopstelling, verlichting, palen: welke functie hebben ze en hoe zien ze eruit? De dorpsstyliste neemt voor de presentatie verkeersonveilige situaties op de foto die van toepassing is in eigen dorp. Soms geven de aanwezigen zelf de oplossing al aan. Maar soms kijkt de dorpsstyliste als onafhankelijk deskundige ook naar verkeerssituaties dat aan haar passende oplossing nooit is gedacht. Verkeersongevallen kunnen voor veel overlast en ellende zorgen. Maar ook voor veel schade aan het voertuig, maar eveneens lichamelijk (blijvend!) letsel. En dan kan het bezoek van de dorpsstyliste financieel al snel uit. De oplossingen die aangereikt worden, komen mede van de Fietsersbond Friesland. Zij beschikken over deskundig advies over verkeersfietsveiligheid in relatie met de overige verkeersdeelnemers. Meer info: www.fietsersbond.nl Ook heeft de dorpsstyliste meerdere landelijke verkeerscongressen voor gemeentes en projectontwikkelaars gevolgd in o.a. in ’s Hertogenbosch en Den Haag. Daarnaast let de dorpsstyliste bij de presentatie op de jaarvergadering op de kwaliteit van het dorpsaanzicht. Meer info hierover treft u aan in de nieuwsartikelen over ‘It Moaiste doarp fan Fryslân’.

Schroom niet en informeer vrijblijvend voor een presentatie voor uw dorpsbelang. Dat kan via info@dorpsstyliste.nl of telefonisch 0518-462542. Met belangstelling zie ik uw uitnodiging tegemoet. Is uw dorp al verkeersveilig en mooi voor De Culturele Hoofdstad, Leeuwarden 2018?

Op de foto ziet u 9 van de aanwezige verkiesbare statenleden die bij Empatec in Wier met de burgers gediscussieerd hebben begin maart 2015 over een fietspad langs de Gernierswei. Conclusie alle partijen: een fietspad is dringend noodzakelijk en het gevaar van fietsen op plattelandswegen met een verkeersdruk tussen 3000 en 5000 verkeersbewegingen in 24 uur wordt sterk onderschat. Het is niet veilig om kwetsbare doelgroepen langs de Gernierswei te laten fietsen zoals kinderen, rolstoelgebruikers, scootmobielen etc. De Provincie Fryslân voert een fietsvriendelijk beleid en stelt hiervoor de komende jaren geld beschikbaar voor gevaarlijke fietsroutes.